måndag, februari 27, 2012

Fler unga i jobb - en utmaning med möjligheter

Unga svenskar saknar jobb och problemet är gymnasieskolan. I stora drag är det precis detta som är problemet, därför är de förändringar som sker nödvändiga för att stärka kvalitén i skolan. Vissa saker kan göras nationellt, andra saker lokalt. Det är bara den politiska viljan som sätter gränser.


Det finns tydliga exempel runtom i Sverige där man skapar förutsättningar för att unga kan växa efter egen förmåga. Att skapa de där goda förutsättningarna för arbetsmarknaden som i Solna, att ta in nya kreativa moment i utbildningen som i Sollentuna, eller ta till sig befintlig pedagogisk forskning som i Essunga, där finns exempel på hur ungas kreativitet och möjligheter att växa skapas genom att politiker fokuserar på att skapa gynsamma förutsättningar för unga.

Aftonbladets kartläggning synliggör problemet, det är frågan om den som har viljan att föreslå de lösningar som är nödvändiga för att skapa gynnsamma förutsättningar för unga att klara av sin utbildning och komma ut på arbetsmarknaden.

Vad som anförs nedan är inte bara vad som skulle kunna skapa bättre förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden, utan också stärka förutsättningarna generellt:
  • Stärk drivkrafterna för arbete genom att fortsatt sänka inkomstskatterna.
  • Fortsätt sänka egenavgifterna, framförallt för små- och medelstora företag som vill anställa den där extra resursen.
  • Anpassa arbetsmarknadslagstiftningen efter dagen arbetsmarknad, för att garantera både trygghet och flexibilitet.
  • Öppna upp för konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingens tjänster. Fler nischade aktörer.
  • Stärk förutsättningarna för akademiker genom att ta bort den förhatliga värnskatten som snarare skapar hinder än bidrar till statskassan.
  • Stärk kopplingen mellan utbildning och arbete på gymnasie och eftergymnasiala utbildningar.
  • Stärk ungas möjligheter att göra val som stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden, genom att stärka studie- och yrkesvägledarnas roll.
  • Stärka lokalt och regionalt företagsklimat som lockar företagare till sig än skrämmer bort dem.
Utmaningarna är stora, möjligheterna likaså. Det som sätter gränser är förstås det rådande ekonomiska läget. Då krävs det att man fokuserar på det som är mest jobbskapande för tillfället. Ansvar för att skapa bättre förutsättningar är både nationellt som regionalt och lokalt. Det är bara en politisk vilja att se de lösningar som skapar bättre förutsättningar som behövs.


Media: AB, ABDNDNExp, GP, SvDSvDSvD.