onsdag, februari 08, 2012

Glädjedödarna gör Göteborg till en tråkig stad

Det ska genom kommunstyrelse, det ska igenom kommunfullmäktige. Men att Sociala resursnämnden i Göteborg nu tagit beslutet om att kort ner krogarnas öppettider är just ett sånt beslut som gör att Sveriges största stad till tråkigare stad. Bilden av evenemangs- och nöjesstaden Göteborg får sig en rejäl törn i kanten. Att de glädjedödare som nu baxat igenom beslutet till nästa instans pekar tämligen tydligt på ett beslut som grundar sig mer på social moralism än en realistisk verklighetsbunden analys.

Bilden av Göteborg är ganska lätt att beskriva. Sedan Göran Johanssons intåg har Göteborg förvandlats till Sveriges stora nöjes- och evenemangsstad. Sedan Rolling Stones gjorde sin första stora Sverigespelning på Ullevi 1982 har det bara fortsatt sen dess. Förmågan att locka till sig de allra största artisterna till Göteborg, men att inte bara få dit dem utan också att göra evenemangen till en del i en helhet är den unika kompetens som Göteborg besitter. För staden är nöjes- och evenemangsindustrin en miljardnäring. Folk besöker konserter, bor på hotell och äter på restauranger besöker nöjesfält.

Att Göteborg nu tar ett sånt beslut saknar i sig all sans och balans. I bakgrunden ligger rapporten "Krog och Hälsa" författad i ett konkret syfte att få ett under till sin vilja att korta ner öppettiderna. Det finns dock en hållhake, utformar man en rapport som beskriver fördelarna med att folk går hem tidigare och sover än super till fem, men inte kollar på de negativa konsekvenserna om risken med svartklubbar, människor som är ute och rör sig på gatorna utan något att göra gör det inte hela seriöst.

Om nu politikerna i den ansvariga nämnden, de som röstade för förslaget kunde motivera inte bara för Göteborgs kroggäster, utan också för de krogägare som drabbas; varför moralism går före allt annat och varför man vill kväsa Göteborgs enorma tillgång som nöjes- och evenemangsstad. Det finns många fall av glädjedödare, de som sätter moralism framför allt annat, i Göteborgs fall gör de med vetskapen om att Göteborg riskerar bli en tråkigare stad.

Media: ABDNGP, GöteborgnonstopSR, SvDSvT.