torsdag, februari 16, 2012

Globaliseringen skapar möjligheter

Behovet av en mer flexibel arbetsmarknad gör sig allt mer påmind. Gårdagens tankar var något om det som bör ses över för att svensk arbetsmarknad ska bli en instans där tryggheten ligger hos de som finns innanför men som allt för mycket stänger ut de utanför som vill ta sig in i arbetsgemenskapen. Att dra upp önskemål om en mer nischad arbetsförmedlingsmarknad där Arbetsförmedlingens särställning kan utmanas och en lönestruktrur som ser till att skillnaderna mellan nyanställda och erfaren person blir allt för liten, det är i sig bara några av de faktorer som nu är viktiga.

Allt fler människor arbetar utomlands. Att svenska ungdomar åker till Norge och arbetar är vanligt förekommande sen tidigare och ska ses som en fördel snarare än en nackdel i och med att de inte får jobb i Sverige. Ungdomsarbetslösheten är alltjämt ett problem i Sverige, men det bästa för ungdomarna är förstås att arbetet för att skapa möjligheter för arbete i ett annat land stärks. Den nuvarande ungdomsgenerationen har idag större möjligheter att bo och arbeta i ett annat EU-land än tidigare generationer.

Globaliseringen sätter nu sina spår i andra länder även utanför Sverige. trycket på kompetent arbetskraft i andra länder skapar nya utmaningar för företag som vill verka globalt, på nya intressanta marknader. Sverige i sin tur driver igenom avtal med andra länder som gynnar den utvecklingen. Frihandelsminister Ewa Björlings ambitioner att riva ner tullar för handel mellan Europa och USA. I andra ändan bedriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ett arbete för att de som arbetar utomlands ska få större möjligheter att ta tillvara på de sociala välfärdssystem som fler länder bygger upp.

Avtalet mellan Sverige och Sydkorea är bara ett avtal i längden, men det bidrar till bättre möjligheter till svenskar och koreaners möjligheter att bo och arbeta i varandras länder. Det internationella utbytet gagnar båda parter.

Det är utifrån det arbetet som bedrivs som möjliggör svenskars möjlighet att verka utomlands på en global arbetsmarknad som också stärker Sverige, samtidigt som de nationella utmaningarna fortfarande är stora. En ny arbetsmarknad utvecklar sig här hemma, utvecklingen mot ett mer tjänsteinriktat samhälle kräver nytt tänk och nya lösningar. De som står kvar i gamla spår riskerar att underminera den utvecklingen.

Media: AB, SvD.