onsdag, februari 29, 2012

Hur är det med det andra regeringsalternativet?

De senaste dagarna har det kommit upp en diskussion om hur det är ställt inom alliansregeringen. Gårdagens besked från M-Fp-C om att gå vidare utan KD i frågan om inseminering skulle enligt vissa vara ett tecken på en djup spricka. I andra fall har man kritiserat KD för att sälja sin ståndpunkt för att ge med sig övriga. Hur ska folk egentligen ha det?

Det tar sig till grund av en och annan analys, någon mer ingående, andra mer diffusa om att det är just samarbetet i grunden som hotas av den oenighet som råder inom Alliansen i vissa frågor. Snarare tycker jag det är ett tecken på att vi har fyra olika partier med olika prioriteringar.

I fallet med insemination är det förstås beklagligt att Kristdemokraterna väljer att inte gå på samma ståndpunkt som resten av allianspartierna. Det är dock förståeligt att man väljer att hålla vid sin ståndpunkt i frågan. Det har tidigare förts diskussioner om att Kristdemokraterna allt för lätt säljer sina ståndpunkter för att få igenom olika förslag. I det här fallet blir det med stor sannolikhet ett förslag som klubbas igenom med brett stöd, samtidigt kan Kristdemokraterna stå kvar vid sin ståndpunkt.

Att partier har olika inställningar i frågor är i grunden naturligt. Att detta skulle vara ovanligt inom Alliansen ter sig märkligt. Att partier som Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna nu försöker profilera sig än mer är ett sundhetstecken. Ett samarbete byggs inte av ett partis framgångar utan på frukten av flera aktörers hårda arbete.

I den diskussionen bör man även fråga sig hur det är med det andra regeringsalternativet. De som nu självgott försöker peka finger på att vi har en allians som inte tycks komma överens, får ta sig tillkänna om att det fortsatt bara finns ett tydligt regeringsalternativ och ett alternativ där man inte ens tycks vilja ha med varandra att göra. Alliansen kommer med högsta sannolikhet att gå till val 2014 som ett samlat regeringsalternativ. Vem som kommer att ställa upp på andra sidan, vem som vill ta på sig rollen som oppositionsledaren och vågar visa på vad som är alternativet må göra det.

Liknade det som Kissinger sade en gång om Europa, vem är det egentligen som leder oppositionen och hur är det med det andra regeringsalternativet?

Media: ABABExpSvD.