måndag, februari 27, 2012

Jobbpolitikens olika alternativ - jobb vs bidrag

Fredrik Reinfeldt gjorde ett framträdande i Agenda igår. I sig är det positivt att diskussionerna om arbetsmarknadens förutsättningar diskuteras allt mer. De stora problemen som finns idag är på grund av höga hinder in på arbetsmarknaden. Det är frågan om vad som då blir fokus, mer av arbetsmarknadsmässiga reformer eller mer av ersättningar.

Det finns på dagens arbetsmarknad stora hinder. Ett av dem är socialbidragssystemet som regeringen valde att lätta upp regelverket kring i den senaste budgeten, som underlättar människor med socialbidrag att gå i arbete utan att de påverkar ersättningen. Detta har varit ett problem, då ersättningssystemen fungerar som spindelnät snarare än studsmattor in i arbetslivet.

Faktum är att det finns ljusningar i arbetsmarknadspolitiken trots de rådande förutsättningarna. Konjunkturinstitutet konstaterar exempelvis att jobbskatteavdraget var en starkt bidragande orsak till uppgången i arbetskraftsdeltagandet efter den värsta krisen sen 1930-talet. IFAU konstaterar att reformen för nystartsjobb har gett lägre arbetslöshet och högre sysselsättning.

Vad bör rimligtvis vara den fortsatta vägen? Rimligtvis bör det vara att i nuläget fokusera på mer av reformer för att stärka möjligheterna och överbygga de hinder som finns för att komma in på arbetsmarknaden. Den stora skillnaden i svensk politik är inte synen på villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, den justering som gjordes var ett arbetsvillkor på 70 timmar i månaden som höjdes till 80.Vad är egentligen skillnaden?

Det finns två vägar att gå i tider av ekonomisk oro, att fokusera utrymmet på reformer som är jobbskapande och som gör det mer lönsamt att arbeta eller en väg som gör det lönsammare att inte arbeta. Faktum är att skiljelinjen är tämligen tydlig i svensk politik. Det har från oppositionshåll sagts nej till halverade arbetsgivaravgifter för unga, nej till RUT och ROT och nej till sänkt restaurangmoms, den senare riktat mot en näring som är starkt sysselsättningsintensiv bland unga som är den stora utmaningen.

Jag är i sig inte förvånad att mer av fokus riktas mot den arbetsmarknadspolitik som regeringen fokuserar på. Det är i sig bra att fokus ligger på just jobben i en tid av ekonomisk oro. Att ta de rådande förutsättningarna i beaktande är viktigt. Det är dock den stora frågan vad som kommer som alternativ, om alternativet är mer av jobbskapande refomer, eller mer av reformer som försvårar för fler i arbete. Redan förra veckan lovade Socialdemokraternas nya ekonomiskpolitiske talesperson runt 20 miljarder i ökade kostnader. Man kan fråga sig om det ger fler i jobb.

Bloggar: EdvinHögberg, MariaMartin Tokmoderaten.
Media: DN, DN, Exp, SvD, SvD.