onsdag, februari 15, 2012

Jobbtillväxt i en ekonomiskt instabil tid

Det råder alltjämt en tid då de ekonomiska krisens effekter alltjämt sätter sina spår i både ekonomin och arbetsmarknaden. Då Sveriges ekonomi fann en ljusning förra året, kommer nu nya hot mot både tillväxt och jobbskapande. Att Sverige trots allt klarade av krisens effekter på ett sätt tyder på att en ansvarsfull ekonomisk politik har gjort att Sverige undvikit ett mycket värre läge.

Trots allt är det inte acceptabelt i längden trots att effekterna av en internationell ekonomisk kris som går in i ett andra skede. De åtaganden som kan skapa en varaktigt öppen och mer flexibel arbetsmarknad är ett åtagande som vilar tungt på de som vill ta ansvar inte bara för ekonomi utan också för att jobben ska bli fler.

Regeringen säger sig vara överens med arbetsmarknadens parter om så kallade korttidsarbeten. Stat, arbetsgivare och arbetstagare delar på bördan under en tid då effekterna av en eventuell kris slår hårt mot tillväxt och sysselsättning. Därför iscensätts en utredning som ska svara upp mot denna vilja från arbetsmarknadens parter. Det industriavtal som slöts av IF Metall räddade många arbetstillfällen, blev lite av en inspiration till denna önskan som nu regeringen svarar upp emot.

Trots allt skrivs det om att man försöker undvika att människor hamnar i arbetslösheten i och med att man genomför denna modell som gör att anställda går ner i lön och arbetstid. Hinder och stelbenta strukturer på arbetsmarknaden existerar alltjämt på arbetsmarknaden. Att man inser dessa problem är också en fingervisning om att man hittar vägar för att lösa dessa hinder.

Konkurrensutsättningen av Arbetsförmedlingen tjänster, där fler nischade aktörer får en chans att komma in och skapa en flora av arbetsförmedlare är önskan som finns hos flera inom Alliansens partier, främst inom Centern. Sedan kommer det givetvis till arbetsmarknadens parter att skapa en lönestruktur som ser både till att de som saknar erfarenhet får en chans att komma in på arbetsmarknaden och att de med lång erfarenhet ser detta i lönekuvertet. En utveckling där skillnaden mellan ingångslön och den lön som anställda med mer kompetens minskas, skapas hinder för dem som försöker få en fot in i arbetsgemenskapen.

I det skeendet är det värt att lägga vikt på Arbetsförmedlingens konkurrensutsättning och att ingångslöner inte pressas upp allt för mycket, för att de inte ska minska skillnaderna mellan erfaren personal och de som saknar erfarenhet allt mer.

Sen finns det också en grundläggande syn, om man anser att varje jobbskapande reform är värd att satsa på eller om man vill ha mer av samma medicin. Att den positiva utvecklingen i Sverige stannar av är värt att ta fasta på. Men att sitta och stapla upp siffror, gnälla på att regeringen inte gör tillräckligt, trots att antalet sysselsatta har ökat med drygt 200 000 personer, och sysselsättningsgraden är marginellt mindre trots den största ekonomiska krisen sen 1930-talet, det är ingen taktik för att möta de utmaningar som fortfarande finns.

Media: SvD, SvD.