tisdag, februari 28, 2012

Klart singlar ska få bli inseminerade

Att tre av fyra allianspartier går vidare i en principiellt viktig fråga är välkommet. Människors möjlighet till barn oavsett familjerelation är en av alla åtgärder som ökar människors individuella frihet. Att M-FP-C går vidare och föreslår en ändring av lagstiftningen är inget att anmärka på.

Detta faller samman lite med den debatt som har förekommit kring transsexuellas rättighet att slippa sterilisering vid könsbyte. Till slut gav även Kristdemokraterna med sig i den frågan, vilket var ett välkommet besked i den frågan. Detta är ytterligare en fråga om människors individuella frihet som det nu ska tas tag i. Alla små steg för friheten är i sig viktiga.