fredag, februari 24, 2012

Laget uppställt - låt dem (s)nacka

Den förväntade matchen i svensk inrikespolitik ser ut att börja arta sig. Ett drygt år senare finns det på något sätt en balans inom det socialdemokratiska skiktet. I sig drar det till sig de som flydde det kaos som rådde under lång tid och som gav upphov till en ledare som inte ens blev statsminister, men som inte ens fick tillfälle att ställa upp i ett val. Intressant läge när S hämtar igen, men nu är det match och beskeden ska fram


Det som är det intressanta i lagbygget som flankerar Stefan Löfven är det faktum att man hämtar mycket kompetens utifrån. Det är förstås fräscht att man tänker utanför den vanliga sfären, men kanske lite av en signal mot de 112 ledamöter som finns att tillgå inom riksdagsgruppen, att deras kompetens inte räcker till.


Magdalena Andersson är en intressant person. Höga utbildningsmeriter, en position som Skatteverkets överdirektör. Kanske man symboliskt ska hålla hårdare i plånboken nu när den näst högste skattmasen träder in i inrikespolitiken och utmanar Anders Borg. Nåväl, Magdalena får en mangrann uppgift att balansera sin agenda mot de beslut som partiet grundar sig i.


I Aktuellt fick man en första signal av Magdalenas agenda. Ingen förmögenhetsskatt, ingen fastighetsskatt och inga höjda inkomstskatter. Vanliga människor har vant sig vid den ekonomiska situation som de har, förmögenhetsskatten är en marginell del i fördelningspolitiken enligt Magdalens retorik. Jag tycker det är intressant att hon säger så. Det finns två anledningar; dels att hennes utsago om fastighets- och förmögenhetsskatt står emot senaste jobbkongressens beslut, dels hur den övriga politiken ska finansieras.


Magdalena Andersson pekar ut de sänkta ungdomsarbetsgivaravgifterna som olönsamma i nuläget. Kan tänkas vara så ren teoretiskt i och med effekterna av finanskrisen som råder på svensk arbetsmarknad, frågan är bara hur skillnaden kommer bli när halveringen tas bort och om det skulle bli bättre för dessa. Enbart för Försvarsmakten handlar det om fördyringar på runt 300 miljoner och som hotar vart femte jobb i nya försvaret.


Det är till våren och hösten som det nu kanske hettas upp i den inrikespolitiska debatten. De som hoppades samma tid förra året, blev minst sagt blåsta på konfekten. Att läget som råder nu beror på att det kommer besked från det nya S-lägret är i sig fel, att det stabila läget nu lockar tillbaka en och annan är mer förklarligt. Jag är bara tillfreds att det nu finns läge för en konstruktiv opposition, låt dem nu (s)nacka!


Bloggar: Carl-Fredrik, Mikael, Radikalen, RasmusSven-Erland, Tokmoderaten.
Media: DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD.