måndag, februari 20, 2012

Löfvens öppna dörr i innovationsdebatten

"Det är som sättpotatis, om man inte anstränger sig och forskar i första ledet blir det inga produkter och tjänster som man kan leva på senare" Stefan Löfven slår ett slag för en riktig innovations- och näringspolitik. I landet pågår resor för att forma en ny socialdemokratisk agenda för arbete och näringsliv. Att påstå att framgångarna rent opinionsmässigt skulle vara en anledning av att det nu pratas om jobb kan fundera lite till. Utifrån vad Löfven har sagt om jobb och näringsliv är det svårt att se vad som är de faktiska förslagen. Inte ens Fredrik Reinfeldt anser sig se dessa.

Stefan Löfven vill ha en innovationsstrategi. Det läggs ut som om det vore något nytt och revolutionerande. Saken är den att arbetet med en innovationsstrategi sattes igång för ett år sen. En strategi där Löfven har varit delaktig i sin roll som IF Metallordförande.

Således är Löfven ingen inkompetent politiker, snarare tvärtom. Med sin bakgrund som IF Metallordförande vet han näringslivets förutsättningar. Därmed borde han vara insatt i den innovationsstrategi som alliansregeringen nu arbetar fram.

Att han nu pekar ut behovet av en socialdemokratisk innovationsstrategi är inget fel i sig. Men det kanske borde sluta låtsas om att idén skulle i sig skulle vara innovativ och nytänkande, arbetet pågår sedan länge på annat håll och Stefan Löfven är välkommen att bidra i diskussionerna om att främja näringsliv och näringsklimatet.

Bloggar: Johan.
Media: DN, SvD.