torsdag, februari 09, 2012

Men nya restaurangmomsen skulle väl inte ge nya jobb

I januari sökte 3 867 personer ett jobb inom restaurangnäringen, jämfört med 2 833 personer samma period 2011. I december 2011 sökte 2 767 personer jobb. Säga vad man vill, om de som sa att reformen med med sänkt restaurangmoms skulle ge nya jobb, bör detta vara en sinnebild för hur utvecklingen ser ut att vara inom restaurangnäringen. Med ökade marginaler ger också restaurangägare att utveckla sin verksamhet, antingen i nyinvesteringar, prissänkningar eller nyanställningar. Än är det för tidigt att utvärdera reformen i helhet. Därför bör detta ses över, för att man lever upp till de förväntningar som ställs i och med att en näring där många kämpar med begränsade marginaler nu har fått ett ett ökat utrymme för sin verksamhet.