onsdag, februari 29, 2012

Mycket att bevisa - Vad är egentligen alternativet?

Tecken på att förväntningar tornar upp sig gör en allt mer påmind. Det utbyte som har skett inom socialdemokratin tyder på att nu jämmnar oddsen ut sig lite mer. Därför växer tilltron nu till att det ska åstadkommas saker och ting. Det är frågan om vad svaren blir.

Ser man till den webundersökning som har gjorts av Novus/TV4, visar det sig att bortfallet i varje fråga är mellan 42 och 52 procent. Med andra ord kan man egentligen inte dra en rimlig slutsats utifrån denna mätning kring hur förtroendet egentligen är. Det känns egentligen ganska underligtatt man slår stort på denna undersökning, mer rimligt är den slutsats som levereras, att opinionsvindarna bygger på förväntningar, förväntningar som ändå ska besvaras.

Att opinionsvindar som dessa skapar förväntningar, är inget annat bekymmer för den som förväntningarna riktas emot. Hittills går det inte att avgöra utfallet utifrån de besked som har givits. För besked är det få om. Stefan Löfven vet om kraven som ställs på honom. Att han levererar på ett helt annat sätt än sin företrädare går inte att ta miste på.

Är detta bra eller dåligt? Bra för det politiska klimatet i sig. Förväntningar byggs upp och den som tycks tappa mark, väcks upp av situationen om att allt inte går att ta för givet. Det här går i nuläget bara att mäta utifrån de förhoppningar som Stefan Löfven skapar i och med hans ledarskap.

Det är i slutändan politiken som är avgörande. Ser man till Mona Sahlins intåg som partiledare var Alliansen i ett annat läge än vad som är nu. Det blir intressant att se fram emot beskeden som kommer härnäst och hur de avgör utgången. Än så länge är det svårt att se det politiska alternativt, rent innehållsmässigt.