söndag, februari 26, 2012

När läget normaliseras kommer förväntningarna

De som Håkan Juholt skrämde bort återvänder nu en efter en. Den slutsatsen skulle man kunna dra av det normaliserade läget när Socialdemokraterna hämtar in från den avgrund som man befann sig i. Juholt brukade motivera att man visserligen var nere i en djup grop, men stod med huvudet över kanten och observerade läget. Faktum var dock att Juholt aldrig kom upp ur gropen.


Nu blir läget annorlunda. Den popcornmaskin som Håkan Juholt innebar har förbytts till mer av en jäsdeg, ihopblandad av den mer återhållsamma Stefan Löfven. Hans inträde i partipolitiken har inneburit ett lyft och en hel del förväntningar på att det parti som sedan nästan två år har haft svårigheter med att utföra det arbete som hade förväntats av dem, att vara en konstruktiv och utmanande opposition.

Det är nu som vi egentligen ser tecken på att det finns en opposition därute som på allvar vill utmana den sittande regeringen. Det är förstås ett sundhetstecken, både för socialdemokratin, oppositionen i dess helhet och även för regeringen.

Det är dock frågan hur Sverige och omvärlden ser ut och hur det påverkar oppositionen. Utifrån det nordiska forum som statsministern fick arrangera för några veckor sen finns ett tecken på att han på allvar vill ta tag i de långsiktiga och framtida utmaningarna. Maud Olofssons främsta drivkraft var inte bara att iscensätta Alliansens politik, utan också bryta sossefieringen av samhället. När människor vänjer sig vid Alliansen, när Alliansen och Moderaterna gör nya frambrytningar i frågor där man inte tidigare har varit starka, skapas nya förutsättningar.

Veckans märkligaste företeelse var Socialdemokraternas varumärkesskydd av den "Nordiska Modellen". Att man i överhuvudtaget är så pass desperat att skydda vissa begrepp, ger en känslan av att man känner sig lite hotad när man tar till en sådan manöver.

Problemet är att politik inte är kommersialism och partiers främsta ambition är inte att tjäna pengar utan människors förtroende. Att varumärkesskydda något är att hindra någon annan att tjäna pengar på ens varumärke. Det är frågan hur Socialdemokraterna ska hindra Moderaterna att tjäna röster på att kommunicera sin bild av den nordiska modellen mot väljarna. SSU försökte under valet med en kupp och varumärkesskydda ordet "Alliansen". Det är just problemet att varumärkesskydda enskilda ord, det patetiska som signalerades från SSU:s sida syns nu igenom i hela partiet.

Utifrån denna pseudodebatt behövs det verkligen fokus på mer frågor. Dagens Nyheter har exempelvis under veckan haft uppslag om samhällets mest utsatta människor, idag om socialbidragsnormen. Bakom varje system finns en människa, den ene olik den andre. Behovet av att se människors olika förutsättningar och inte behandla dem som en homogen grupp är en utmaning i sig.

Vad som kommer utifrån den normalisering som sker inom inrikespolitiken är det som kommer att utveckla sig under de kommande månaderna. Förhoppningarna är att debatten om de olika alternativen mer och mer växer fram och att alternativen blir mer tydligare än vad de är nu, de förhoppningarna är i nuläget stora. Avsaknaden av en konstruktiv opposition försvinner nu allt mer i förhoppningarna kring att oppositionen nu kan kunna tas på allvar och att regeringen nu får en riktig utmaning.

Bloggar: Göran.
Media: Exp, SR, SvD.