onsdag, februari 08, 2012

Ser vi inte framtiden som en utmaning blir framtiden ett problem i nutid

Fredrik Reinfeldts utspel från igår är en fråga som skulle blir en fråga som nu kom upp på agendan och snabbt dog ut. För politiken handlar det om flera aspekter att ta itu med. Idag ser vi samhälssproblem, folk som inte klarar av skolan med fullständiga betyg, kvalitén i välfärden att människor hittar en meningsfull sysselsättning. I framtiden ser vi mer övergripande utmaningar. den demografiska utmaningen som i Sveriges fall handlar om en befolkning, där allt fler blir äldre och de äldre blir fler. Det är klart, ser vi inte framtiden som en utmaning kommer framtiden den dag den blir nutid att bli ett problem.

Utspelet sker parallellt med att Sverige idag står värd för Northern Future Forum. I symbios med Framtidskommissionen är detta en diskussion om de långsiktiga utmaningarna för politikerna att ta tag i. Om de inte gjorde det skulle vi bara sitta och beklaga oss för det faktum att vi inte såg de utmaningar som fanns framför oss om de senare växer till just problem.

Det är förståeligt att människor blir oroade för det faktum om det tolkas som att de alla skulle vara tvungna att arbeta längre. Några egentliga ambitioner kring det kom inte, bara en vision om att ompröva vår syn på hur länge vi ska arbeta, att möjligheten för fler att arbeta längre i takt med att de också blir äldre är något som borde vara möjligt. Trots det ligger den pensionsöverenskommelse som finns fast, den garantipension som utgår från 65 års ålder till människor oavsett hur mycket eller lite de har arbetat kommer inte att ändras. Inget av det fanns i den vision som kom utifrån Reinfeldts förslag.

Så hur ser de kritiker som opponerade sig på Reinfeldts förslag på framtidens utmaningar och att vi som är i arbetsför ålder ska försörja en åldrande generation som inte bara bli äldre utan också fler? Som man ställer frågan får man svar kan man se till TV4:s undersökning. Människor känner att de själva att de inte vill arbeta tills de är 75 år, men är det då fel av Reinfeldt att påpeka att människor bör ompröva sin syn på arbete och att de som känner att de kan och vill bidra också får göra det? Inte alls.

Det är i det här läget som dessa frågor inte bara får bli en fluga som dör bort. Framtidens utmaningar är långsiktga, därför törs de diskutera även här och nu. Vissa upprörs, därför bör man också kommunicera budskapet om vad det egentligen betyder. Så att även Ingvar Persson, som i sin upprördhet inte tog reda på att Northern Future Forum börjar först idag, får insikt i vad framtidens utmaningar betyder för att vi långsiktigt ska ta tag i framtidens utmaningar. För ser vi inte framtiden som en utmaning kommer framtiden den dag den blir nutid att bli ett problem.


"Att så grovt vantolka ett resonemang om ett framtida demografiskt faktum - är vulgärjournalistik i sin allra fulaste skepnad.Olah Milton Örtengren.

Media: ABABABDNDNDNDNDN, ExpExpExpExpExpSvDSvDSvDSvD.