torsdag, februari 02, 2012

Slå inte in öppna dörrar om moms för ideella

Som ung växte jag upp i föreningslivet. Oavsett vad det var för sysselsättning spelade föreningslivet en stor roll i tillvaron. Fotbollsföreningen, innebandyklubben, scoutföreningen var element som spelade roll för undertecknad  under uppväxten. Engagemanget i politiska ungdomsförbund är också en form av föreningsliv som spelar roll.

De sportsliga föreningarna i synnerhet har en ekonomisk fördel i och med deras omfattande kringförsäljning. Undantaget från EU:s momsdirektiv har lett till att föreningar har undsluppit krånglig mosredovisning som annars hade skapat ytterligare av administrativa åtgärder och mindre ekonomiskt utrymme. För ideella föreningar innebär det en enklare vardag med större marginaler. För föreningar som ägnar sig åt försäljning i välgörenhetssyfte, bl a genom second hand, kan föra över hela vinsten till välgörande ändamål istället för att betala moms på redan beskattade varor.

EU pekar på att detta undantag bryter mot EU:s momsdirektiv och nekar det undantag som Sverige har haft sedan länge. Det är en oroande utveckling. Om man då tar tag i frågan "Är Regeringen Reinfeldt beredda att blockera momsdirektivet?", kan man säga ett ja på frågan. Det är därför som regeringen agerar gemensamt med idrottens aktörer, bl a Riksidrottsförbundet för att få igenom sitt undantag för den ideella sektorn. I längden ser man också på hur den ideella sektorn kan kompenseras om man inte får igenom sitt undantag.

De EU-regler som rör beskattning pekar också på att vissa verksamheter ska undantas med hänsyn till allmänintreset, bl a varor som är kopplade till socialt bistånd. Dessa regler utnyttjas i bl a Finland, Frankrike, Italien och Portugal där skänkta varor fråntas momskravet. Just allmänintresset bör rimligtvis spela en roll när det gäller den ideella sektorn i synnerhet.

Det är därför som jag råder mina vänner Högberg och Johansson att inte sparka på öppna dörrar. Arbetet för att skydda de ideella föreningarna från EU:s momskrav är något som tas på allvar. Det är därför som arbetet fortgår alltjämt för att värna den ideella sektorn. Det kan ta några år tills frågan är avgjord, därmed kommer momsfriheten råda alltjämt. Sverige kommer dock inte ge upp kampen för att den ideella få sektorn ska få behålla sin momsfrihet. Det blir att kämpa in i kaklet.

Media: SvDSvDSvDSvD.