fredag, februari 10, 2012

Sluta negligera debatten inse allvaret

Arbeta tidigare och arbeta längre bör rimligen vara det framtida fokuset för alla regeringschefer som vill blidka framtidens utmaningar om de inte ska bli nutidens problem. Utifrån veckans toppmmöte Northern Future Forum och med intrycken från Almedalsseminariet Välfärdens framtida finansiering, ett seminarium samarrangerat av Timbro och Arena, finns det en grogrund för att också fokusera på vad som komma skall. Det politiska arbetet kan inte bara fokusera på att lösa kriser i nutid, utan också blicka längre fram i tiden, även om dessa diskussioner inte skulle innebära något konkret här och nu.

Pensionerna är en tickande välfärdsbomb. I takt med en äldre befolkning som blir både äldre och fler växer utmaningarna för den gemensamma välfärd som vi tar för givet. Pensionerna är en aspekt, välfärdsbehovet en annan. Att klara dessa behov är inte bara att se behovet av att fler arbetar, men också se utmaningarna med den samhällskonstruktion som i nuläget kanske kostar för mycket i förhållande till hur många som inom en snar framtid kommer ha ett större behov.

Diskussionen kring en arbetsmarknad där fler får möjligheten att arbeta längre är förstås något som måste möjliggöras. Det är förstås tråkigt att diskussionen har feltolkats, i vissa fall vantolkats, att detta skulle handla om att hårt arbetande människor nu skulle tvingas arbeta ytterligare tio år, en omöjlighet för de som inte ens orkar till 65 år. Men möjligheten till arbeta måste också fokusera i andra änden, att även människor kommer i arbete tidigare. Ungdomsarbetslösheten är också ett nutida problem, där den unga generationen stängs ute bl a genom turordningsregler och ingångslöner som pressas upp till nivåer som motsvarar äldre erfaren personal.

En aspekt som diskuteras är rätten till heltid, oftast beroende på den arbetssituation som råder för kvinnor i den sektor där de är dominerande. Det är förstås utmaningen att hitta en väg där fler kvinnor inom offentliga sektorn fick möjlighet att få gå upp i heltid, en väg som möjliggörs genom att landstingen tar sitt ansvar för att de anställda kan få möjligheten att gå upp i arbetstid. Hotet är annars lagstiftning, och vi vet vad det skulle innebära för andra näringar där heltid är en lyx som ibland inte är möjlig.

Katrine Kielos må ha rätt, Moderaterna vill inte lagstifta om heltid. Men en sak bör beaktas också, att de som hon håller bakom ryggen inte ens har mäktat med att tillskjuta kommuner och landsting extra resurser för sin vilja om att fler ska gå upp i heltid. Att man därutöver inte kompenserar för deras ökade lönekostnader ifall den halverade arbetsgivarvgiften för unga tas bort, är också ett luftslott som man inte ser till.

Framtidens utmaningar är således många; fler måste få kunna arbeta längre, fler måste kunna komma in på arbetsmarknaden tidigare, den existerande samhällskonstruktionen måste ses över för att det inte ska bli ohållbart. Att tro att en väg där människor arbetar mindre och pensionerar sig tidigare är en väg som snarare skulle innebära en liknande väg som landet med oliverna och fetaosten. I värsta fall finns utvägen att framtiden kräver rejäla skattehöjningar. Få se vad den med en månadslön på 20 000 kronor säger när dennes skatt höjs med 2 000 kronor i månaden, bara för att de ansvariga politikerna höjer skatten med tio kronor. Detta är en framtida utmaning, dags för vissa att sluta negligera detta och inse allvaret.

Bloggar: HögbergPCL, Tokmoderatenx2.
Media: DNDN, DN, SvDSvD, SvD, SvD.