tisdag, februari 21, 2012

Smart att politiker får säga mer?

"Socialdemokraternas nya förslag om välfärden bygger på en liknande tanke. De kommunalpolitiker som faktiskt har ansvaret för att välfärden fungerar måste också ha rätt att fatta besluten." Det är en syn på att om politiker fick mer av beslutanderätten så skulle välfärden bli bättre. Inte på något annat sätt kan man tolka inlagan.


Det är dock frågan om det är smart för 2010-talets välfärdspolitiska modell, att mer beslut ska allokeras hos politiker och inte hos vanliga människor. Det finns en anledning varför välfärdsområdet konkurrensutsattes. Stelbenta strukturer, en landstingsadministration som växer och mycket av resurserna som inte når ut i verksamheterna.


När förtroendevalda är ute i välfärdsverksamheter, pratas det om resurser som inte syns till trots att det från politiskt håll pratas om tillskott. Det är bara det att de hamnar någon annanstans. Långa beslutsvägar, möjligheten att påverka. I verksamheter som bedrivs i annan form än det offentliga finns det andra exempel. Tydliga kvalitetskrav, tydligare ledarskap och chefer som är närvarande. Medarbetare certifieras för att få jobba inom koncernen, men det ger dem även möjlighet att arbeta varsomhelst i koncernens verksamheter.


Vissa må tycka det är smart att politiker får mer att tycka till om och att mer av besluten flyttas ner till kommuner och landsting: men det vore en annan lösning om mer av makten och besluten flyttades till de som vill kunna påverka, personal och patienter. Att hylla ett kommunalt veto är att hylla den struktur där politikens inflytande står över människors rätt att själva få bestämma vad som är bäst för dem.


Bloggar: Norah.