söndag, februari 26, 2012

SSU:s brist på idéer

Läser man Gabriel Wikströms sex punkter för fler jobb, blir man aningen förbryllad kring det faktum att SSU tycks sakna kreativitet kring vad som skapar jobb och bygger tillväxt på lång sikt

"1.Ge alla som har lämnat grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg en utökad möjlighet att, under generösa villkor, komplettera dessa, för att sedan kunna läsa vidare.
2.Förbättra arbetsmarknadskopplingarna på de yrkes- förberedande gymnasieprogrammen. 
3.Höj kraven och kvaliteten på högskoleutbildningarna.
4.Kvalitetssäkra praktikprogrammen.
5.Effektivisera Arbetsförmedlingen. Som ett första steg måste man slopa kravet på tre månaders öppen arbetslöshet6.Gör Umeå-modellen till ett nationellt projekt."

Man kan säga på detta viset; unga som inte lämnar gymnasiet med fullständiga betyg är en starkt bidragande orsak till ungdomsarbetslösheten. Det är därför som det satsas runt 7,5 miljarder under de kommande åren för att stärka ungas förutsättningar på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadskopplingen är viktigt, det är därför som yrkesprogrammen byggs om i grunden. Det är dock synen på Arbetsförmedlingen och dess roll på arbetsmarknaden.

Det borde rimligen vara nästa steg i utvecklingen av arbetsmarknaden och dess aktörer. Arbetsförmedlingens roll är betydande och i viss mån allt för dominant. Att se över AMS:s roll och se över hur dess tjänster kan konkurrensutsättas. Att utgå från situationen när Arbetsförmedlingen förmedlar i snitt 1 jobb per arbetsförmedlare och månad, enligt en rapport från Riksdagens Utredningstjänst 2006, finns grunden till att se över hur Arbetsförmedlingens roll.

Det är dock bristen på idéer i övrigt som förbryllar. Lokalt och regionalt företagsklimat, ekonomiska och regelmässiga för små- och medelstora företag, regelmässiga hinder som gör att arbetsgivare undviker att anställa en till person. Utmaningarna är många, det kändes inte som att jag fick svaren här.

Bloggar: Martin, Mikael, RasmusRoger,