torsdag, februari 02, 2012

Svensk forskning och mina erfarenheter därifrån

Astra Zeneca har valt att dra ner på sin forskningsverksamhet i Sverige och genast genererar det en diskussion om hur det är ställt med svensk forskning. Men är det just det som är problemet? Regeringen presenterade under förra mandatperioden  en historisk forskningsproposition, till hösten ska en ny proposition. Det är dock frågan kring den senaste neddragningen, är det fel på svensk forskning eller är de bara det faktum att den forskning som bedrivs inte genererar den omsättning som Astra Zeneca eftersträvar?

Det är skribenter som Peter, Peter och Martin som får mig att finna det lite tragikomiska i att det är viktigare att  ha en raljant ton mot regeringen, att de jobb som nu försvinner från Astra Zeneca nu ska ersättas av antingen McDonald's eller Fas3. Ibland får man tillfälle att skaka på huvudet. En sak nämns dock, det finns ett behov av denna typ av forskning och det finns ett behov av en aktiv forsknings- och innovationsintensiv näring i Sverige. Gott väl, men efter ett år av prat om en aktiv forsknings- och innovationspolitik, var finns den?

Jag har den unika erfarenheten av att uppleva den svenska forskningen på nära håll. Under nästan två år jobbade jag som ekonomikonsult på Karolinska Institutet och fick en inblick i en mycket avancerad forskningsmiljö med mycket framstående forskare inom cell- och molekylärbiologi. Det är utifrån denna erfarenhet som jag sett betydelsen, men också bristerna i svensk forskningsmiljö, en miljö som inte kan lösas av politiker, då den fria och oberoende forskningen enligt mig skulle hotas.

Problem nummer ett, allt för mycket tid läggs att ansökning av forskningsmedel istället för att ägnas åt regelrätt forskning. Problem nummer två, den ekonomiska styrningen, att forskningsmedlena inte används på rätt sätt. Problem nummer tre, det stora problemet, den gällande de administrativa kostnaderna som tar av forskningsanslagen.

Problem nummer ett och tre är de stora problemen. På den institution där jag jobbade uppgick de indirekta kostnaderna till över en fjärdedel. Avdraget för administrativa kostnader bygger på en modell kallat INDI. Varje krona som förbrukas av den enskilde forskaren triggar ett administrativt påslag på runt 27-28 procent. Denna kostnad finns medräknade i anslagen, dock är en del finansiärer mer generösa än andra.

Vetskapsrådet medger runt 35 procent i indirekta avdrag, EU 20 procent och de amerikanska NIH-projekten ska man vara glad om man får 10 procent. Det problem som uppstår är att den marginal mellan det som medges i indirekta kostnader och de kostnader som dras måste medfinansieras. Denna finansiering måste i regel ordnas innan ansökan skickas och beviljas. Det riskerar förstås att forskare drar sig från att söka dessa högst eftertraktade anslag, om de inte kan garanteras full finansiering för sina indirekta kostnader.

Det finns utmaningar för svensk forskning; att forskningsfinansiärer grundar sina anslag i inte bara att de sker objektivt och rättvist utan också på grundval av vilka forskningsresultat som uppnås. Enskilda forskningsinstitut måste arbeta aktivt med att minimera de indirekta kostnader som uppstår i verksamheten.

Det som väcker förstås frågor hos mig är kring hur personer som Peter, Peter och Martin ser till vad som behöver göras åt svensk forskning inte bara på grund av Astra Zenecas neddragning. Det nämndes även om neddragningar även i Kanada, är det då problem med svensk forskningspolitik? Eller är det bara det problemet att Astra Zeneca är en multinationell forskningsaktör som har ett behov av att forskningen leder till produkter som också genererar omsättning?

Till hösten presenteras en minst lika bra, kanske ännu bättre forskningsproposition. Jag har pekat på några problem inom svensk forskningsmiljö som måste lösas av just aktörerna inom den fria och oberoende forskningen. Vad som kommer utifrån socialdemokratiskt håll förblir en fråga. De svar som jag fick från blogghåll för mig fortsatt frågvis.

Media: AB, DN, DN, DN, DN, E24, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD.