onsdag, februari 01, 2012

Ta ditt eget ansvar för Malmö Reepalu!

Alltid är det någon annan som ska ta ansvaret. Aldrig är det något som direkt kan göras lokalt för att skapa tryggare förutsättningarna för den lokala befolkningen. Ilmar Reepalus ansvar för den lokala utvecklingen i Malmö är högst primär. Men så fort något prekärt händer, så fort något som är för komplicerat och bekymmersamt pekar alltid Reepalu på någon annan att ta sitt ansvar. Vad Reepalu själv gör är den stora frågan.

Igår kväll skjöts ytterligare en person ihjäl i centrala Malmö. I nästan samma stund utsattes en polisstation i området för ett sprängattentat. Situationen i Malmö blir mer och mer tragisk. I längden drabbas även de som inte är inblandade i skottlossningarna. Orsäkerheten, rädslan över att röra sig på Malmös gator är en utveckling och det är då som man lokalt kan agera tillsammans med lokala, regionala och nationella myndigheter för att se hur man kan ta det lokala ansvaret.

Reepalu å sin sida tycker att det är hans ansvar att peka på någon annans ansvar. Vad han själv gör i frågan är den stora frågan. Det var därför som morgonens framträdande fick mig att för alltid tappa hoppet att Reepalu själv skulle inse sitt eget ansvar och agera lokalt. Alltid är det någon annan som ska agera, alltid är det någon lagstiftning som snabbt som ska på plats för att kunna stävja den oroliga utvecklingen.

Vad görs då åt saken? Regeringen arbetar sedan tidigare på en ny vapenlagstiftning, något som jag ser mig ha stöd hos Socialdemokraterna då deras justitiepolitiske talesperson Morgan Johansson uttryck en vilja om en lagskärpning. På kort sikt bör möjligheterna till en nationell vapenamnesti tas i beaktande. Nationellt kan man göra detta, lokalt finns andra förutsättningar som kan skapa bättre förutsättningar på kort sikt.

  • Skolan. Skolverket har visat på kritik mot skolor i Malmö, bl a Rosengårdsskolan. Att ta tag i skolan, se över problematiken, hur man kan man förbättra pedagogiken? Hur kan man som andra framgångskommuner som Essunga ta till sig av befintlig pedagogisk forskning för att snabbt få bättre resultat?
  • Jobben. Den lokala arbetsmarknaden skapas av att kommunen skapar goda förutsättningar för företag att etablera sig. Synen på hur man kan använda jobben som ett integrationsmedel, där Solna som är ett exempel där den etableringstiden lokalt är långt under riksgenomsnittet.
  • Inte skylla ifrån sig. Som den främste lokala företrädaren finns det ett ansvar att visa ledarskap. Ilmar Reepalu har tidigare visat prov på ansvarslöshet, då situationen för stadens judiska befolkning länkades samman med konflikten i Mellanöstern, då han tyckte att det låg ett ansvar hos den judiska befolkningen att ta avstånd från Israels agerande.
Den stora frågan är förstås kring hur Ilmar Reepalu ska inse sitt eget ansvar lokalt och agera här och nu. Det är välkommet att peka på vad som naitonellt kan göras på längre sikt, men nu är det dags att inse sitt eget ansvar, jag önskar likt justitieminister Beatrice Ask uttryckte det en gång om den svenska polisen, att Reepalu håller käften och gör sitt jobb. Det är dags att nu ta ditt eget ansvar Reepalu.

Media: AB, DN, DN, DNExp, GP, GP, SRSvDSvD