måndag, februari 20, 2012

Vad (S) gör för företagare och vad de borde göra

Ibland kan det vara lätt att reagera på oegentligheter som uppstår i samhället. Syftet med reformer ska vara till att förenkla för människor i deras vardag och inte försvåra för dem. En ytterst liten reform som dock underlättar för många är kravet på att endast en uppdragsgivare behövs för att få F-skattesedel.

Enligt vissa rapporter har detta lett till att arbetsgivare använder denna regel för att kringgå turordningsregler, anställningstrygghet osv. Det har fått Socialdemokraterna att vilja skärpa reglerna för F-skatt, eller åtminstone tvinga regeringen att se över reglerna igen.

Vad de gör: Försvåra det för människor att bli företagare.

Vad man borde göra: Att se över arbetsmarknadslagstiftningen. I rimlig mening borde inte det kunna vara möjligt att omvandla en anställd till en företagare i syfte att kringgå laggstiftningen. Detta har påpekats tidigare. Istället för att se över sjukdomsbilden går man på enskilda symptom, till priset av att människor som inte berörs av det som rapporteras, får det svårare att bli företagare.

Media: AB.