torsdag, februari 09, 2012

Välfärdens framtida utmaningar - Välkommen i matchen (S)

Människor måste våga måla om sin mentala karta, att Sverige som land skulle klara av en utveckling med en allt mer åldrande befolkning, utan att den arbetsföra generationen skulle arbeta längre förblir en ekvation som i längden inte kommer gå ihop. Vad som sågs som ett tvång bör ses som en öppning av att människors möjligheter att arbeta längre nu öppnas upp. Det tråkiga är att i medias vinkling har det tolkats som att redan utslitna välfärdsarbetare nu ska pinas ytterligare 10 år efter den pensionsålder som inte är generell men som är normalt.

Utbildning, utbildning, utbildning är Ylva Johanssons mantra i jobbdebatten. De 7,2 miljarder som regeringen har satsat i sin senaste budget är i och för sig en satsning på jobbpolitiken, även man som en långsiktig utmaning borde se över möjligheten att öppna upp arbetsförmedlingsmarknaden. Till skillnad från Ylva Johanssons vilja borde jobb, jobb och jobb vara lösningen. Men en intressant sak letar sig in i debattartikeln. Den om att människor måste våga byta jobb.

Att det utspelet kommer, samtidigt som Thomas Eneroth (S) ser sig provocerad av Reinfeldts utspel ställer en del frågor. Å sin sida nämnde Reinfeldt att omställning till annat arbete är nödvändigt då den arbetsbelastning som i längden inte är möjlig gör att människor som ändå vill bidra har möjligheten att göra den omställningen, en möjlighet som borde vara rimlig, även på den arbetsplats som de befinner sig på.

Vad ska då Socialdemokraterna ta till sig av utspelet? Det som är det som bör beaktas främst är utmaningen med att fler kommer att bli tagare och färre blir givare i det pensionssystem som är starkt kopplat till hur väl den arbetsföra generationen befinner sig på arbetsmarknaden. Det är i det här läget som man springer i den fälla som Reinfeldts utspel har inneburit.

Medias och allmänhetens reaktioner till trots, i sinom tid kommer de inse att ett kontroversiellt utspel kommer att framstå som högst relevant. Välfärdens framtida utmaningar, något som diskuterades under ett seminariun i Almedalen 2010, arrangerat av Arena och Timbro speglar på allvaret i debatten som initierades på nytt i och med Reinfeldts utspel. Att människor som arbetar kan göra det lite längre är en trygghet inte bara dem själva utan för de som räknar med att människors arbetsinsatser ska trygga dem som inte är inom arbetsmarknaden.

Bloggar: DHE, Högberg, Martin, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, DN, DNFolkbladet, SvDSvD, SvD.