onsdag, februari 01, 2012

Vi kan väl prata om bra skolor, hur kan andra ta efter?

I Sollentuna rapporteras det om hur ett mer digitalt lärosätt sprider sig. Laptops och läsplattor är det nya istället för block och penna. Man ser sig se fördelarna med just detta sätt för eleverna att lära sig. Man pekar på problematiken med finmotoriken i ung ålder, speciellt hos pojkar. Därför blir just datorer och läsplattor ett nytt grepp som är mer effektivt. Dessutom finns möjligheten att ge eleverna omedelbar feedback när de sitter och trycker på tangenter som är ljudande istället för att öva upp med en vanlig penna. Barn som börjar i denna bana sägs klara att skriva snabbare och bättre när papper och penna blir ett verktyg.

Jan Björklund, ansvarig minister känner sig provocerad av metoden, att det här med böcker skulle vara forntid. Snarare är faktum att även böcker flyttar in i digitala medier. Att en ansvarig minister skulle vara mer öppen för ny teknik, även inom utbildningen trodde jag bara var något man skulle kunna ta som givet.

Ett annat exempel som jag brukar tänka på är Essunga. Den numer berömda Nossebroskolan gick från att vara en av Sveriges sämsta skolor till att bli en av de bästa. Genom att arbeta med varje enskild individ, ta till av befintlig pedagogisk forskning, nås goda resultat. Varje lärare är väl insatt i elevernas utveckling. Resultaten på de nationella proven visar sig vara ett kvitto på den både snabba och goda utvecklingen.

Det som bör förtjänas är en diskussion i hur andra kommuner kan ta del av de goda skolexemplen, som Essunga och Sollentuna. Det blir lite väl löjeväckande när debatten fastnar mer i driftsform än om hur kvalitet kan byggas utifrån de goda exemplen. Det är klart att man kan påpeka uppenbara fel i artikeln, ensidigt kritisera en driftsform istället för att fokusera på tydligare kvalitetskrav, att det är ett stort problem att skolor lägger ner stora resurser på marknadsföring, trots att det i grunden handlar om 0,2 promille av vad gymnasieskolan totalt sett kostar.

Diskussionen om skolan fick ett välkommet moment i och med gårdagens reportage om hur Sollentuna tar initiativ i konsten att ta in den digitala utvecklingen i lärandet. Det om något är en ny form att utveckla pedagogiken inom skolan, oavsett vem som har ansvaret. Dåliga skolor ska inte på några grunder få fortsätta bedriva sin verksamhet.

Bloggar: Anna-Karin, DHE, Edvin, Pelle.
Media: DN.