lördag, mars 10, 2012

Är verkligen kärnkraften förlegad?

Om man ska tolka Katrine Kielos text, känns det som att hon vill länka samman de 20 000 som dog under de katastrofala dagarna i Japan för ett år sen, med det som tsunamin orsakade som en andravåg och en mer långvarig katastrof för Japan och dess invånare. Att texten är taffligt skriven, kännetecknas inte minst när man försöker koppla samman de många som dog av tsunamin och försöka få det som en grund i sin kritik mot ett kritiserat energislag känns tämligen desperat. Är verkligen kärnkraften föregad?


"Explosioner. Ödelagda reaktorhallar. Torrkokande kärnbränsle. 20 000 döda. I morgon är det ett år sedan olyckan Fukushima." För det första måste man säga en sak, jordbävningen och tsunamin var en sak, kärnkraftsolyckan en annan. Det som satte spår på många håll var tsunamin. Olyckan Fukushima orsakade inte över 20 000 dödsfall, tsunamin orsakade detta.


Vad är konsekvenserna till detta? Tyskland var ett land som reagerade kraftigt på denna katastrof. Det ledde till att Förbundsdagen, det tyska parlamentet tog beslutet om att avveckla kärnkraften till 2022. En avveckling som leder till konsekvenser för de som har kärnkraftsintressen i Tyskland. En annan konsekvens är de högre elpriserna.


Leder de konsekvenser i Tyskland? Sannerligen. För tysk industri innebär det kraftigt ökande energikostnader, för vissa handlar det om tredubblade priser. En konsekvens som lett till nedläggning och hundratals anställda som fick gå från sina arbeten. Allt för konsekvenserna av ett populistiskt beslut som togs som en konsekvens av en avlägsen katastrof, inte på grunden av en långsiktig konsekvensanalys kring hur tysk energiförsörjning kan tryggas utan att det ger allvarliga kostnadseffekter för det tyska näringslivet.


Debatten efter Fukushima kom att kretsa kring hur förlegat kärnkraften är. Konsekvenserna av den svenska omröstningen om kärnkraften tåls att tas tillvara på. Beslutet om avveckling ledde även till att flertalet år slösades bort då forskningen kring kärnkraften och dess säkerhet förbjöds.

Ett år efter händelserna i Japan tåls det att diskutera. Kunde Tyskland, eller kunde de inte? Den debatten måste tas, för den påverkar mer än Tysklands energiomställning, den påverkar näringsliv och tusentals arbetstillfällen. I sig kommer tecken på att Tyskland inte kan. Frågan är förstås också, hur man utvecklar energiförsörjningen utifrån aspekterna tryggandet av energitillförseln, mer av förnyelsebara källor och hur beroendet av fossila källor kan elimineras. Frågan i den debatten är då, är verkligen kärnkraften förlegad?


Rekommenderad läsning: EnerginyheterJohan Westerholm.
Media: AB.