torsdag, mars 01, 2012

Det är fortfarande alternativen som saknas

Det kommer i slutändan vara välkommet om den samlade oppositionen enades vid ett gemensamt lagförslag istället för att på enskilda håll försöka slå hål på den existerande lagstiftningen i sjukförsäkringen. Återgången till ett gammalt begrepp leder senare till att ett nytt begrepp instiftas.

Riksdagens två beslut från förra året har satt tonen för debatten om sjukförsäkringen. Det är tråkigt att man från oppositionens håll har den tillräckliga viljan att se på helheten och presentera ett eget alternativ till den sjukförsäkringsreform som regeringen har instiftat. I denna debatt handlar det bara om ett diffust begrepp gällande vilken bedömning av arbetsförmågan som ska göras efter 180 dagars sjukskrivning.

Faktum är att Försäkringskassan och regeringen bedömer att både det gamla och det nya begreppet har i sig brister. Det som också händer är att en återgång till det gamla begreppet "normalt förekommande arbete" öppnar man upp för det godtycke som riskerar att uppkomma. Vem ska avgöra vad som är "normalt" förekommande arbete? Tillslut innebär det risken rättslig spiral där varje fall ska prövas. Är det på det viset man vill ha det får man gärna säga det.

Nu bör rimligtvis arbetet med att ta fram ett rimligare begrepp tas vid. Propositionen som medger en återgång till ett tidigare begrepp, men behovet av ett tydligare och mer rättssäkert begrepp för att pröva arbetsförmågan för 3 000 av drygt 62 000 som är sjukskrivna längre än 180 dagar.

Vad som kommer utifrån alternativen. Det som synliggörs är snarare en vilja att bara vilja vara barnslig, jävlas och sätta käppar i hjulet. Det som är det bärande i de två beslut är att man ska återgå till ett gammalt begrepp. Inte ett helheltsförslag, inte en tillstymmelse till lagförslag från oppositionens sida. Det är tämligen uppenbart att det finns den parlamenteriska möjligheten att göra detta. Det är tråkigt att man mer använder det till ett politisk spel för att i vissa delar sabotera regeringens reformer, det är tråkigt.

Media: DN.