onsdag, mars 28, 2012

Drivkrafternas förmåga att stärka människors chans till jobb

Anders Borgs utspel är i sig inte kontroversiellt, men rätt och relevant och något som bör beaktas. Sinnebilden har varit trygghetssystemen som den yttersta garanten i den svenska modellen och välfärdssystemet. Att drivkrafterna för jobb och egen försörjning försvinner när människor går från bidrag till eget arbete, är ett stort problem. Jag förstår egentligen inte motståndet från S-håll mot utspelet, det är något som de själva är för.


Just problemen med marginaleffekterna i socialbidraget är något som är relevant och viktigt att åtgärda. Akilleshälar i bidragssystemen som Borg pekar på är i sig allvarliga. Det finns ju ingen mening att de yttersta försörjningssystemen som samhället har till förfogande, riskerar att låsa in människor. OECD konstaterar att marginaleffekterna för en tvåbarnsfamilj med försörjningsstöd är upp till 105 %. Med andra ord får de betala för att ta ett jobb med egen försörjning.

Samtidigt finns det hinder och barriärer barriärer som hindrar många arbeten att komma till och som gör att många inte får en fot in på arbetsmarknaden. Tidigare påpekat är det faktum att broarna mellan utbildning och arbetsliv måste stärkas. Som Alam/Holtorf skriver i UNT, är det rimligt med unga som arbetar med något studierelevant vid sidan av studierna, på gymnasie och inte minst på akademisk nivå.

Samtidigt finns det en rad andra premisser som handlar mer om arbetsgivarnas vilja och förmåga att anställa. Sänkta arbetsgivaravgifter är en aspekt, sänkt bolagsskatt ett exempel som Storbritannien nu satsar på och där Sverige inte får hamna på efterkälken med sina högre nivåer gällande bolagsskatten. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar är något att som är relevant. Med samhällets trygghetsfunktioner tåls det att fundera kring arbetsgivarnas ansvar vid sjukdom.

Det här är några utmaningar och problem som det påpekas om från båda politiska lägrena. Alliansen satsade i senaste budgeten på att minska marginaleffekterna i försörjningsstödet, även Socialdemokraterna anser att dessa effekter måste ses över. Det är då konstigt att tonläget höjs mot Borgs utspel då en rätt bred enighet kring problemet med försörjningsstödets marginaleffekter finns.

Och till sist, om någon kunder förklara hur detta utspel som Anders Borg gör, kan få en att anse att Moderaterna vill sänka löner?

Media: AB, DNDNDN, SvD, SvD.