söndag, mars 25, 2012

Facket har problem med alla icke vänsteråsikter

Ett sextiotal medlemmar har blivit uteslutna ur fackförbundet Transport. Anledningen är deras engagemang i Sverigedemokraterna. Jag tänker inte försvara några sverigedemokrater eller deras åsikter, men jag tycker det är illavarslande att människor, på grund av sina åsikter inte får vara med och ta del av de tryggheter som ett fackmedlemskap säger sig innebära. Sanningen är snarare mer vidsträckt än just att Sverigedemokrater utesluts. Facket har i min mening svårt med andra icke vänsteråsikter sedan länge.

På första maj för tre år sen stod Jens Nilsson (S), numera europaparlamentariker, i Gävle och manade arbetarrörelsen att ta strid mot "småborgerliga värderingar" om de började komma fram hos deras arbetskamrater. Jag stod själv och lyssnade på talet och rynkade lite på pannan åt ett sådant uttalande. Att bemöta är en sak, att inte acceptera andra åsikter är en helt annan sak.

När en vän till mig, under sin tid på Korsnäs pappersfabrik i Gävle, yttrade sig kritiskt mot reglerna i LAS möttes detta av en viss aggretion från ett flertal kollegor, detta enligt hans egen utsago. Ytterligare ett exempel på hur motståndet mot olika åsikter.

Så vad är egentligen problemet i detta avseende? Problemet i min mening är att LO-kollektivet fortfarande är en rörelse som har svårt att släppa taget om socialdemokratin, och svårt att släppa det faktum att socialdemokratin inte är lika dominerande bland fackens medlemmar. Att Sverigedemokraterna utmanar bland deras medlemmar gör det inte bättre av att dessa utesluts. Det är bara att skuffa undan ett problem, att Sverigedemokraterna snarare stärks av denna hantering.

Det är en sak att inte dela någons åsikter. Att jag likt LO inte delar Sverigedemokraternas åsikter är en aspekt. Men att exkludera någon på grund av ens åsikt är bara att sopa undan ett problem. I långa loppet handlar det inte bara om att medlemmar uttrycker sverigedemokratiska åsikter. I många fall handlar det även om åsikter som inte är vänsterinriktade. Det är också illavarslande.