onsdag, mars 21, 2012

Förnyelsen är konstant

Fredrik Reinfeldt påpekar nästintill varje gång han framträder om hur viktigt det är med förnyelse och fortsatt rörelse. Med kontrasten från tyckare och motståndare som lever i en tro att Moderaterna och regeringen nu är trötta, självgoda och idélösa går det att fundera på hur människor egentligen tänker. Det är sant, ett parti som inte törs förnyas överges. Där är en sak säker, jag tror inte att Fredrik Reinfeldt vill gå samma bana som Göran Persson.

Göran Persson kunder inte svara upp mot det missnöje som rådde under 2006, med högt utanförskap och att det lönade sig för dåligt att arbeta. I en tid med hög ekonomisk tillväxt märktes det för lite, både i nya jobb och i människors egna plånböcker.

I denna tid brottas Fredrik Reinfeldt och Alliansregeringen med fortsatta bekymmer kring arbetslöshet och utanförskap. Trots att utanförskap har minskat och sysselsättningsgraden har ökat i alla åldersgrupper, finns det stora utmaningar kvar. En djup internationell kris och de jobb som gick förlorade ställer krav på fortsatt fokus på politik för fler jobb.

Stefan Löfven, den nya utmanaren har talat gott om fler jobb och ett levande näringsliv. Det är roligt att han tycker på det viset, med sin bakgrund vet han vikten av jobb och ett välmående näringsliv. Det avgjorde mycket av hans förhandlingsposition och som också gav honom mycket gott omdöme i båda leden, hos arbetstagare och arbetsgivare.

Nu företräder inte Löfven fackets medlemmar eller sina egna idéer, utan det Socialdemokratiska Arbetarepartiet och dess politiska agenda. Vad kan han egentligen säga? Egentligen inget som går utöver de kongressbeslut som har tagits. Kanske därför så tyst om de konkreta beskeden, kanske därför som han undviker debatt med Fredrik Reinfeldt om jobben, hittills har det enligt mina uppgifteravböjts debatter om jobben. Fredrik å sin sida fick vänta 22 månader på en duell med Göran Persson. Jag hoppas att Stefan Löfven får chansen när han väl känner att tiden är mogen.

Dock finns det en viss aura kring Löfven och hans ledarskap. Socialdemokraterna stiger i opinionen och förtroendet för valets viktigaste fråga faller dem nu i händerna. Därför kaxigheten. Men vi vet att det tidigare har burit utför när de krävts på besked, för väljarna kräver just detta. Även om de nu inte väljer att svara, inte ens på frågor ställda av moderata företrädare kommer de en dag få svara, och Moderaterna kan fortsätta ställa dem till svars ända tills de behagar att svara.

Fram tills dess kommer också Moderaterna att tänka över sin politiska agenda. Det är inga tvivel om att valets viktigaste fråga redan är klar sedan länge. Sedan 2006 har jobben varit fokus, det var det 2010 och kommer vara det 2014. I Moderaterna kommer det att vara fortsatt jobbfokus och fokus på förnyelse. Jag förmodar att Stefan Löfven har samma fokus på att forma sina besked till väljarna. Fredrik reinfeldt har det fokuset, han vill ju inte gå samma öde som Göran Persson till mötes.

Bloggar: Högberg med trötthetsflosklerna. ;)
Media: DN, GP.