måndag, mars 05, 2012

Fortfarande skyldiga alternativet

Oppositionens grepp att tvinga regeringen att återkomma med ett förslag om att återgå till en annan bedömning, gör att man nu arbetar med att instifta ett nytt och enligt förhoppningar mer rättssäkert begrepp att bedöma arbetsförmåga för sjukskrivna. Bedömningen är olika, LO-Rättsskydd tycker att skillnaden mellan nuvarande och tidigare begrepp är stor, Försäkringskassan säger en annan sak. Trots det har oppositionen inte svarat upp på den stora frågan.

I arbetet med att göra just sjukförsäkringen ännu mer effektiv, pågår ett arbete som ska kunna lotsa fler tillbaka i arbete. Det genom en tydligare detaljbeskrivning av vilka förmågor som krävs och vilka begränsningar en människa kan ha, men ändå klara av jobbet.

Idag lämnas rapporten över till regeringen, därmed går arbetet med sjukförsäkringen över i en ny fas. Å ena sidan kanske det var något positivt i att regeringen nu ville ta fram ett nytt arbetsförmågebegrepp å andra sida har vi härvan där den samlade oppositionen, i ambitionen att enbart vilja slå hål på regeringens reformer inte förmås att presentera ett helhetsförslag i riksdagen som med teoretisk möjlighet kan röstas igenom.

I den härvan är oppositionen fortfarande skyldiga ett svar. Varför har de inte klarat av att presentera ett eget lagförslag om de ändå påpekar regeringen betydelsen av att trots riksdagens beslut? Signalen som kommer oavsett det är inne i riksdagen eller utifrån, är att det existerar någon form av handlingsförlamning, hellre fokusera på det politiska spelet, förlöjliga sina motståndare och använda de sjukskrivna som vapen i ett cyniskt spel i bristen på alternativ.

Att Ulf Kristersson sitter i SvT:s studio och kommenterar hur medborgare faller mellan stolarna är ett otacksamt jobb. Han kan således inte kommentera enskilda människors fall, därmed blir hans framträdande otacksamt. Jag hade hoppats att fler insåg vikten av att genomföra tuffa reformer inte är till för att göra en populär för stunden. I nuläget är det andra som har den ambitionen.

Media: DN, SvD.