tisdag, mars 20, 2012

Förtroende skapar förväntningar på besked

Återigen kommer kvitto på allvaret i den fråga som är den stora valfrågan redan nu. Förtroende är gynnsamt, men förtroende skapar även förväntningar. I det avseendet var det i sig smart att hämta en företrädare som haft jobben som jobben under lång tid. Det är hög tid att även Stefan Löfven och hans gäng även levererar. När konkreta besked inte levereras kommer även förtroendet att svikta.

Jag skulle nog vilja säga på detta viset, Socialdemokraterna har högre förtroende i jobbfrågan, inte den mest trovärdiga jobbpolitiken. Just när det gäller jobbpolitik krävs det besked har Stefan Löfven varit rätt lugn med utspel. I sig är det smart att inte agera som sin företrädare, det skapar förväntningar på att tydliga besked ska komma. Det andrum som behövdes har skapat, och väljarna svarar upp mot detta för tillfället.

Just frågan om jobben är något som kommer att vara hett ända fram till valet. Trots den finansiella krisen befinner sig Sverige i en situation där utvecklingen är långt från katastrofal. Fler människor går till jobbet, sysselsättningen ökar i samtliga åldersgrupper (18-24, 25-64 & 65+). Trots allt finns stora utmaningar. Nutidens stora politiska misslyckande, ungdomsarbetslösheten är ett bekymmer sen lång tid tillbaka.

Därmed finns kraven på att leverera konkreta besked. Det är i sig inte läge att vare bekymra sig eller få hybris över förtroendesiffror. Politik måste vara hållbar och gå ihop. Det vet även Stefan Löfven om. Ju högre man stiger ju  högre faller man om de inte lyckas svara upp. Där är det bara att titta i backspegeln och se, när beskeden inte tas emot väl kommer även förtroendet att svikta.

Media: AB, AB.