måndag, mars 19, 2012

Frågestund med Essbeck

Mina frågor till S blev lyckligtvis besvarade, men inte från S-håll. Dock tycker jag att det är välkommet att frågor besvaras och debatt uppstår. Pseudonymen Essbeck, vem denne mystiske person nu är, har besvarat mina frågor och ställt några i retur. Därför blir det naturligt att besvara en del saker.


"För det första så förstår inte jag varför Böhlmark ens bryr sig vad sossarna gör och inte gör. Det är ju inte hans parti...."
Eftersom Socialdemokraterna utmanar Moderaterna om regeringsmakten är det rimligt att få veta vad alternativet till Moderaternas agenda är och att utrymme skapas för att syna detta i en debatt. Socialdemokraterna har på en rad punkter uttryckt kritik mot en del av Alliansens reformer, det är hög tid att visa vad de vill rent konkret.

"För det första är inte sossarna skyldiga moderaterna ett enda svar..."
Nej, men sossarna är skyldiga väljarna svaren.

"Om de är mer intresserade av att skicka frågor till sina politiska motståndare istället för att fördjupa dialogen med väljarna och ge bud till dem om framtiden så får de väl göra så."
I nio olika arbetsgrupper formas Moderaternas politik som ska möta väljarna inför valet 2014. Besök och samtal sker dagligen, bl a med hundratals lärare om hur skolpolitiken ska utvecklas.

"I sig skapar de inte ett enda jobb och med tanke på hur mycket en sådan här reform kostar så borde det skrotas och pengarna kunde användas till att justera kompetensen hos ungdomar och andra arbetslösa så att de kan möta det behovet som arbetsgivarna efterfrågar."
Hur mycket fler jobb skulle det ge om man fördubblade arbetsgivaravgifterna för unga. För kommuner och landsting handlar det om 3 miljarder i ökade kostnader, enligt Riksdagens Utredningstjänst. För försvaret handlar det om 300 miljoner i ökade kostnader, något som påverar var femte soldatjobb i det nya försvaret. Inget av det kompenseras i Socialdemokraternas budgetalternativ.
Och riktade åtgärder mot arbetslösa unga finns redan, kallas nystartsjobb och är enligt bl a IFAU en lyckad reform.

"Det är inte den sänkta momsen på restaurangmat som styr människors lust att köpa maten."
Men för många restaurangägare med knappa marginaler innebär det en enklare vardag, där de får råd att anställa den där extra resursen eller få råd med den där nödvändiga investeringen. Det är specifikt dessa som  reformen riktar sig åt, hur många av dessa har Essbeck pratat med?

"Hur har moderaternas så kallade jobbskattavdrag financierats, vem har fått betala i minskade resurser ?"
Jobbskatteavdragets omfattning är runt 70 mdr kronor. Sedan 2006 har de totala skatteintäkterna runt 55 miljarder högre.

"Vem skall Moderaterna regera med när Kristdemokraterna faller ur riksdagen?" och "...att bilda ett rödgrönt block igen kommer inte att hända"
Alliansen kommer gå till val med gemensam plattform 2014, inget har signalerat på att det inte skulle bli detta. Ifall Kd åker ut är det ett scenario som får hanteras efter valet. Dock är relevansen att presentera ett regeringsalternativ högt. Inget parti kan regera med 30 procents väljarstöd, det krävs samarbete och då krävs det kompromisser. Vad får man igenom, vad får man ge efter? Det är också frågor som bör ställas? I allafall väljarna förtjänar öppna kort.