fredag, mars 02, 2012

Ingen vann - alla förlorade

Regeringen har valt att tillfälligt att gå på reträtt i sjukförsäkringsfrågan och föreslagit att återta ett gammalt begrepp i sjukförsäkringen. En principiell förlust, men i längden är det en förlust för alla. Trots att det blir en återgång, blir det en återgång som egentligen inte betyder något.


Lösningen har varit i Ulf Kristersson, den ansvarige ministerns taktik att slå in på det faktum att arbetet med att ta fram ett nyare och mer rättssäkert begrepp att bedöma arbetsförmågan, ska tas fram till 2013. Det begrepp som har gällt i och med den nya reformen har i sig inte varit riktigt rättssäkert. Men eftersom det inte skulle innebära någon skillnad att gå tillbaka, har Försäkringskassan avrått från detta.

Det som bör påpekas är att regelverket nu måste utformas med ett mer rättssäkert begrepp när det kommer till att bedöma arbetsförmågan. Det är förstås frågan hur man ställer sig till varje enskild individs förmåga att att kunna återgå till arbete efter egen förmåga.

Varje människa har ett försörjningsansvar. Om detta är överliggande, bör rimligtvis bedömningen bli att människor som återgår till ett arbete som svarar upp mot ens förutsättningar. I debatten om möjligheterna att arbeta längre än till 67, snarare upp till 75 år blir det också en diskussion om vilken form av arbete som denna orkar med att utföra.

Det låter ganska rimligt att bedömningen av vilken form av arbete som går att utföra tas i enlighet med den enskildes förmåga att uppfylla sitt försörjningskrav. Priset blir annars att den sjukskrivne för alltid förblir arbetslös. Då förlorar både den sjukskrivne och samhället.

Oppositionen har genom sitt beslut, valt att tvinga regeringen på reträtt. Det signaleras om fler manövrer från deras sida i arbete, därför tåls det att fundera på kring hur väl de tänker involvera uppgörelser med det parti som de inte ville ha med att göra. Faktum är att regeringen inte fick majoritet i denna fråga, men vinner alla beslut utom de fall då de rödgröna kommer med gemensamma förslag och ger Sd det inflytande man inte ville ge. Det som är det prekära var att man i denna härva valde att låta Sd välja alternativ.

Men vem vann egentligen? Vann oppositionen? Vann regeringen? Vann de sjukskrivna? Faktum är snarare att utgången är att ingen egentligen är vinnare. Förlorare är regeringen för att de tvingas återta ett gammalt regelverk. Förlorare är oppositionen som dels bör svara på varför de lät Sd:s formulering gälla och som inte medverkade till att arbetet att förändra sjukförsäkringsreformen så att arbetet tog ett steg framåt, närmare en lösning. Förlorare är de sjukskrivna som omfattas i denna debatt, för dessa sker egentligen ingen förändring.

Bloggar: DHEKent, Leine, Martin, MMKPeter.
Media: AB, AB, ABDN, SvD, SvD.