tisdag, mars 06, 2012

M - ett förnyelsearbete som inte får ta slut

Politiken bygger inte på korsiktig popularitet utan på frukten av ett långsiktigt förtroende. Att ta fram en politik som svarar upp mot människors förväntningar och som bygger förtroende i val är det som stärker ett partis utveckling i längden. Efter valet 2002 gjordes en resa hos Moderaterna, jag skulle vara besviken om den resan inte fortsatte, därför är det mitt som andras ansvar att se till att förnyelsen fortsätter.

Jobben och ekonomin är frågor som avgöra ett val i stora drag. Att grunden till Alliansens seger i valen 2006 och 2010 grundar sig i just jobben och ekonomin, gör det inte oförklarligt att Socialdemokraterna nu gör allvar i denna fråga och försöker vrida initiativet ur Alliansens grepp. Nu svarar även Reinfeldt och Borg upp mot den kampen, att det hettar upp situationen är tämligen märkbar.

Förnyelsen av politiken är grunden att skapa ett långsiktigt förtroende och inte framställa ett parti som självgoda och förvaltande. Blir Moderaterna ointressanta en dag är det väljarnas ansvar att då rösta fram ett annat alternativ om just Moderaterna inte skulle klara av att svara upp mot människors förväntningar. Att Moderaterna lyckades var att de vågade förnyas, nu har Socialdemokraterna aviserat samma vilja, det är bara de konkreta beskeden som fortsatt uteblir.

Till partistämman ska ytterligare fem arbetsgrupper arbeta fram en förnyad politik, med samtal som grunden i förnyelsearbetet. Vad kan man hämta utifrån dess grupper? Vad går att tillföra? De som önskar bidra har all anledning att göra detta. Inte minst de som oroas för att saker och ting tycks gå i stå.

"Ansvar för ekonomin och full sysselsättning"
Moderaternas starkaste gren. Dock är utanförskapet alldeles för högt fortfarande. Jag har tidigare lyft fram en del punkter som skulle leda fram till en bättre jobbpolitik, jag hoppas komma med fler.

"Världens bästa skola"
Den svenska skolan ska bygga på kunskap och kreativitet. Den digitala tekniken ska ses som en ny möjlighet och inte som ett hot mot det som är. Mindre av pekpinnar, tydligare kunskapsuppföljningar och ett individuellt förhållningssätt som tydligare ser varje elevs behov och förutsättningar.

"Hälsosamma Sverige"
Vård i nutid och ålderdom ska ske utifrån den enskildes behov och krav. I Stockholm har försöket med vårdcoacher visat sig minska kostnaderna med 57 procent. Vårdcoachmodellen bör etableras i fler landsting och modellen behöver utvecklas. Samtidigt bör gruppen se över möjligheterna hur starkt vårdberoende grupper kan få snabbare och effektivare vård.

"Bekämpa alla brott"
Trots fler poliser och en trygghetssatsning finns det fortfarande saker att göra. Malmö är ett exempel på hur man lokalt kan agera för att skapa ett tryggare klimat. Det lokala brottsbekämpandet kan få ett tydligt fokus i detta arbete.

"Föregångsland för klimat och hållbarhet"
Människors sätt att leva måste kunna göras på ett mer klimateffektiv sätt. Klimat och hållbarhet är ett vitt spektra av frågor som inbegriper allt från trafik till återvinning, energiförbrukning och industri. Människors sätt att leva kan göras mer hållbart.

Arbetet med att fortsätta förnyelsen är konstant. Därför hoppas jag att öppenheten blir talande i detta förnyelsearbetet som pågår fram till partistämman 2013, där politiken som ska möta väljarna 2014 ska tas fram. Förnyelsearbete är konstant och något som inte stannar av. Resan mot 2014 tar vid, ett unikt år med två val. Det är då Moderaterna har ett ansvar att framstå som lika förnyelsevilliga som de gjorde från dag ett.

Bloggar: Johan, Peter.
Media: AB, AB, AB, ABDN, SR, SvD.