måndag, mars 12, 2012

Nu (S)kapas förväntningar - När kommer beskeden?

Den tråkiga trenden för Socialdemokraterna har sedan länge vänts. Att de går framåt tämligen kraftigt är i sig förklarligt i och med de låga nivåer som de nu vänder upp ifrån. Uppgången är i sig ett svar på förväntningar som byggs upp på det nya ledarskapet. Vad som nu behövs är konkreta besked, det är frågan om de nu klarar av att leverera dessa.

Utifrån gårdagens framträdande i SvT Agenda går det att säga att Magdalena Andersson likt Stefan Löfven är bra på en sak, att skapa höga förväntningar på att det nu ska levereras konkreta besked. Utifrån denna aspekt har firma Löfven/Andersson skapat sig det andrum som Håkan Juholt inte lyckades skapa, utan att landa i ytterligare en härva av oklara besked som togs tillbaka. Det vi bevittnar nu är snarlik det uppsving som Mona Sahlin upplevde.

Nu kan den trenden brytas om Löfven/Andersson klarar av att leverera till skillnad från vad Sahlin åstadkom i och med sitt ledarskap. Till skillnad från tidigare har både Löfven och Andersson unika erfarenheter som bör kunna vägleda dem en del i deras arbete med att ta fram en mer konkurrenskraftig socialdemokratisk politisk agenda som kan möta väljarna i valet 2014.

Vad är då beskeden?
Det man kan säga är att beskeden i sig får vänta. Det som går att tolka utifrån argumentationen är att inriktningen är klar och det blir strid om jobben och ekonomin. Det råder ingen konflikt gällande ordningen i svensk ekonomi, det är dock inställningen till de satsningar som har gjorts och vad som Socialdemokraterna nu avser att göra annorlunda. Ibland gör de sken av att vilja saker som redan finns.

- Den sänka ungdomsarbetsgivaravgiften är en kostnadschock som skulle slå mot bl a kommuner och landsting som Socialdemokraterna i sin senaste budget inte valde att kompensera. Magdalena Andersson ser denna reform som dyr och utsmetande. Det är i hennes syn mer smart att satsa på de som är arbetslösa. Faktum är att nystartsjobben är en sån reform riktar in sig mot långvarigt arbetslösa  unga. En reform som enligt IFAU lett till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.

- Ett jobbskatteavdrag för arbetslösa. Då är det bra att regeringen nu väljer att sänka marginaleffekterna för de med försörjningsstöd som tar ett eget arbete. Att se över trygghetssystemen i sig, för att de ska fungera som studsmattor och inte som spindelnät för de som står långt från arbetsmarknaden, är en viktigt uppgift för att skapa en mer hållbara arbetslinje.

- Skattefrågan är den mest vitala. Där står det tämligen tydligt att det inte kommer bli avsevärda förändringar i människors inkomstskatter. I sig är det välkommet, å andra sidan ställer det frågetecken då politiken i dess helhet ska finansieras. vilka förväntningar kommer de inte kunna svara upp på? Vad tvingar de hålla tillbaka med denna inställning? Eller kommer det andra besked

- Sveriges enda regeringsalternativ. Socialdemokraterna beter sig i nuläget som ett regeringsalternativ. Det är inte hållbart i längden. Alla vet att ett 30-procentsparti inte kan regera ensamt. Socialdemokraternas viktigaste besked är inte bara politiken i sig, utan vem man ska gå till val tillsammans med. Väljarna förtjänar detta besked om hur alternativet kommer att se ut. I nuläget existerar således ett enda regeringsalternativ, de som nu regerar.

I sig är Magdalena Anderssons besked att besked kommer. De beskeden skapar förväntningar. Jag är ivirg att se hur dessa förväntningar kommer att svaras upp och hur väljarna kommer att svara upp på dessa besked. Det som är talande är att de konkreta beskeden i sig får stå tillbaka. Det som görs bra är att det skapas förväntningar. Vad som behövs sen är konkret politik. Det är frågan om de har lärt sig hur de ska klara av att leverera den.

Bloggar: GöranMikaelPeter.
Media: AB, ABDN, ExpSvD, SvD, SvD.