måndag, mars 05, 2012

S-märkt gnäll gör inte jobbpolitiken bättre

Det kan väl sägas att den 5 mars skrivs som dagen då kampen om jobbpolitiken hettades upp på allvar. Socialdemokraterna har sen det nya ledarskapet tog vid, fört en tämligen uppskruvad retorik om hur arbetsmarknaden ter sig och hur alliansens jobbpolitik fungerar. Idag kom svaret, idag fortsatte gnället, för intrycket från socialdemokratiskt håll är att man inte tyckte om att få mothugg.

Enkelt kan det sägas på detta viset:
1 - Socialdemokraterna svartmålar arbetsmarknaden efter egenbeställd kvantitativ undersökning från Riksdagens Utredningstjänst.
2 - Regeringen slår tillbaka och motbevisar den socialdemokratiska svartmålningen.
3 - S-anhängare surnar till och anklagar den moderatledda regeringen för smutskastning, och svarar med att smutskasta tillbaka. Som bevis har de en kampanj som de får för sig att vara nylanserad, trots att den har funnits sedan länge.

Det är ungefär på detta viset som motdebatten mot Reinfeldt/Borgs gemensamma utspel idag. På några få håll finns det en ljusning till konkreta förslag, det premieras förstås. Dock hade förhoppningen om de attacker som kommer, inte minst från blogghåll, skulle kunna ha visat lite mer mer tecken på konkret politik och relevanta lösningar.

Å andra sidan går tydligen Socialdemokraternas taktik ut på att genom kvantitativa RUT-rapporter, svartmåla den svenska arbetsmarknaden och Alliansens jobbpolitik som verkningslös. I en rapport som mäter åldersgruppen 16-64 år, trots att den officiella mätningen är 15-74 år, vill man visa på att utanförskapet har ökat. Samtidigt blir det intressant att sysselsättningsgraden i denna gruppen har ökat. Totalt sett har utvecklingen när vi ser till följderna till den finansiella krisen, varit positiva. Samtidigt som den demografiska utvecklingen spelar roll, ökar både sysselsättningen och sysselsättningsgraden.

Vad bevisar detta egentligen? Dels kan man säga att den socialdemokratiska svartmålningen ter sig mer desperat än att Reinfeldt/Borg gör gemensamma jobbturnéer runtom i landet. Dels blottlägger den uppenbara bristen på egna besked om hur jobben ska bli fler och tillväxten ska bli högre. Det som uppdagas är en kostnadschock för svensk ekonomi och svenska kommuner. Det finns uppenbart ett tycke om att bara man gör det dyrare ska jobben bli fler.

I tidigare inlägg har jag visat på min vilja för en ännu bättre jobbpolitik. Det är förstås intressant hur jobbdebatten utvecklar sig. Bristen på förslag lyser fortsatt igenom. Så länge som Alliansens jobbpolitik ger resultat är det svårt att se vad som skulle vara bättre, när alternativen uppenbarligen saknas

Bloggar: Kent.
Media: ABAB, ABDN, SvT.