söndag, mars 11, 2012

Sänk avskaffa och avreglera - moderat jobbpolitik 2.0

I veckan, lite i skuggan av de rubriker som skapade fokus för veckans debatt, kom även det mer långsiktiga i arbetet med att utveckla och förnya det politiska innehållet. Att Moderaterna tillsätter fem arbetsgrupper med fokus på 2014 är förväntat och efterlängtat. Men det handlar inte bara om 2014, utan om längre fram. Moderat jobbpolitik har gjort mycket bra, men moderat jobbpolitik 2.0 måste i större omfattning se över jobbpolitiken utöver valet 2014, mot de utmaningar som fortfarande finns.

"Ansvar för ekonomi och full sysselsättning" är den första av de fem arbetsgrupperna. Jobbpolitiken är grunden för ett starkt förtroende. I kölvattnet av att Socialdemokraterna nu på allvar vill vrida intiativet om jobbpolitiken ur Moderaternas händer, blir detta arbete vitalt. Det idéer som nu måste få utrymme är de idéer som nu på allvar ser över många av de trösklar och inlåsningseffekter som fortfarande finns på arbetsmarknaden.

Det som är intressant är att de idéer som känns som intressanta i undertecknads tankegångar, torgförs för tillfället från centerhåll. Just det som Annie Lööf skriver och som bör få mer genomslag är element som måste ses över för att skapa mer flexibilitet och få bort onödiga hinder på arbetsmarknaden. Just jobbpolitikens framtida utmaningar är minst lika vitala som den om hur välfärdens framtida utmaning. En stor generation unga vill in på arbetsmarknaden och en stor generation äldre kommer ställa högre krav på välfärdens innehåll.

Några tankar som jag skulle vilja tillföra utifrån till arbetsgruppen är:

  1. Inkomstskatterna är vitala för att stärka incitamenten för eget arbete. Fokus måste ständigt vara att fokusera på minskade skatter på eget arbete.
  2. Förmedlingspolitiken måste ses över. Det som Annie Lööf anför, om Arbetsförmedlingen som en myndighet, med en förmedlingspeng till fristående förmedlingsaktörer som har fokus på att förmedla just jobb, är en mycket intressant aspekt.
  3. Arbetsmarknadslagstiftningen, en surdeg av stora mått. Den moderata arbetsgruppen bör ta tillvara möjligheterna av en lagstiftning som skapar både trygghet, flexibilitet och som eliminerar hinder för de som strävar efter att bli en del av arbetsgemenskapen.
  4. Företag- och näringspolitiken. De ekonomiska förutsättningarna bör stärkas, ambitionen bör vara att fokusera på att sänka bolagsskatten, som en början ner mot 20 procent. Under lång tid låg skattenivån stadigt för att sedan marginellt sänkas. Nu bör man fokusera på att en mer långtgående reform för att stimulera företagande och etablering.
  5. Innovationer. En samlad forsknings- och innovationsstrategi kommer att presenteras i höst. Fokus ska ligga på att stimulera de forskningsområden och aktörer som visar på att de kan leda forskningen framåt. Förutsättningarna att ta tillvara på de framsteg som görs och underlätta industrialiseringen av dessa innovationer är vitalt. Innovationer som kan skapa företagande och jobb inom Sverige.
  6. Finansiell stabilitet som uppmuntrar till sparande. Sverige ger ränteavdrag för hushåll som skuldsätter sig, men beskattar hushåll som använder redan beskattade pengar som används till aktie- och fondsparande. Här finns en uppgift att kolla över, hur svenska hushålls kraftiga skuldsättning kan uppmuntras till mer av sparande. Bolånemarknaden triggas i stora mått av att hushåll skuldsätter sig utan större krav på amortering och av att man får avdrag på räntekostnader.

Nu blev det en rad punkter som jag tillför och som de som ingår i gruppen nu kan ta tillvara på. Detta är inget enmansarbete. Jag hoppas därför att mina tankar kompletteras från andra håll. Edvin, Maria, DennisKent, Fredrik x2 och Martin hoppas jag på ett aktivt sätt även tillför sina idéer till denna och de fyra andra arbetsgrupperna.Den moderata förnyelsen måste pågå ständigt för att inte att Moderaterna ska framstå som förvaltande och ointressanta. Därför finns ett ansvar hos alla att bidra till utveckla både moderat politik och se över de utmaningar som fortfarande finns. Moderat jobbpolitik 2.0 måste i större omfattning se över jobbpolitiken utöver valet 2014, mot de utmaningar som fortfarande finns.

Bloggar: Edvin, Kent, Martin.
Media: DN, DN, SvD.