torsdag, mars 22, 2012

Unga blir fokus i debatt om jobb och politiska alternativ

Nu märks det tydligare en debatt om nutidens stora utmaning, den om ungdomsarbetslösheten. Just arbetslösheten bland unga kan målas upp som antingen ett problem eller som en utmaning. Det finns tydligare problem, men det får inte heller framställas som att det handlar om helt hopplösa situationer. Dagens unga får inte vaggas in i tron att utsikterna är mörkt för dem.

Detta märks i debatten och det märks i debatten mellan regering och opposition. Det är i sig positivt att debatten får tydligare fokus. Det märks även i förväntningarna på de som skruvar upp tonläget och förhoppningarna, nu när väl förtroendet återvänder efter en turbulent tid.

I sig är det rimligt att man i vissa mått redovisar både en högre och en mindre siffra. Syftet med det av alliansregeringens instiftade utanförskapet var att visa på ett mått som inte bara mätte de som var arbetslösa, utan alla de som stod utanför arbetsmarknaden. Kvalitén i måttet har diskuterats, detsamma kan man diskutera kring siffran för ungdomsarbetslösheten som mätts till runt 25 procent.

Dock blir det lite skevt när måttet innehåller dels unga som fortfarande är kvar i skolan och unga som studerar. I realiteten får får nio av tio unga jobb, i sig inte tillräckligt, men på något sätt visar det på att utsikterna för unga inte är så mörka som en en högre siffra kan spegla.

Unga på yrkesprogram ska kunna bli anställda på sin praktikplats. Kopplingen mellan yrkesprogram och yrkesliv är en koppling som behöver stärkas. I sig behövs tydligare kopplingar mellan utbildning och yrkesliv, såväl på gymnasiet som på universitet och högskolor. Att yrkesprogrammen på gymnasiet görs om i grunden är väl nödvändig för att stärka kvalitén och attraktiviteten i programmen. Tidigare togs de högskoleförberedande kurserna bort som obligatoriska kurser, numer en frivillig komplettering för de som önskar.

Det är just i den aspekten som kopplingen till arbetslivet måste stärkas för unga. I kombination med avlönade praktikplatser för yrkeselever finns också behov av andra anställningsformer. Lärlingsanställningar är ett sätt för unga som inte har de kunskapsmässiga förutsättningarna som behövs, som har svårt att hänga med i skolan, men som ändå vill visa sina färdigheter kan få en chans.

Det är här även det stora utanförskapet kan överbyggas. Det kräver handlingskraft, inte bara från nationellt håll, utan även att kommunalpolitiker är aktiva för att skapa goda förutsättningar för de unga som lever i kommunen. Att få unga in i arbete är en utmaning, men inget som får landa i att utsikterna för unga människor känns hopplösa.

Bloggar: JanRoger.
Media: AB, AB, DN, GPSvDSydSv.