torsdag, mars 29, 2012

Viktigare med långsiktighet än kortsiktig alarmism

Scenarion som tidigare visat sig och upprepar sig nu igen. Effekterna av en ekonomisk nedgång sägs ha haft samma effekt på sjuktalen, såväl under 90-talet som idag. Människor som inte återvänder i jobb kommer tillbaka i sjukförsäkring. Det är på det viset det ska fungera, människor som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska ha denna rätt att återvända.


Dock vill jag känna att den här alarmismen som infinner sig i den rapportering kring de tillfälligt ökade sjuktalen är något som ska beaktas, men ändå behövs lite mer långsiktighet för att komma åt problemen med de höga ohälsotalen. 150 000 människor har lämnat sjukförsäkringen sedan de nya reglerna trädde i kraft. Det råder diskussion var dessa människor tar vägen. Nu i kölvattet av den största ekonomiska nedgången sen 1930-talet vänder sjuktalen uppåt igen, dock enligt den trend som beskådades under början av 90-talet.

"Den bästa sammanfattningen av vem som har rätt till sjukpenning i Sverige är att det har den som vill" sade den förra socialdemokratiska ministern Anna Hedborg, vars utredning låg till grund för alliansregeringens sjukförsäkringsreform. Det var ett problem som ingen riktigt tog tag i. Nu finns det avstämningspunkter, insatser på arbetslivsinriktad rehabilitering och satsningar på att underlätta vägen tillbaka till arbete och egen försörjning.


"Det har bara varit positivt för mig och jag har inte förlorat några pengar" (SvD)
"Jag tycker det är jättekul. Livet är härligt igen. Det här har gett mig en ny chans i livet” (SvT Rapport)
"I och med att jag inte är sjukskriven längre känns det som en del lagar släpper som gör det möjligt för mig att pröva på, sedan får vi se hur det går" (SR P4 Väst).
Några av de vittnesmål som kommer från personer som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Sen förändringarna har nästintill antalet sjukskrivna halverats. Dock inget läge att vara nöjd än. Mer måste göras för att komma åt de höga sjuktalen.


Det är därför som dessa förändringar som nu sker i fel riktning är värt att notera, men bättre att långsiktigt fokusera på att utveckla sjukförsäkringsreformen. Det är dock rimligt att människor som kan stå till arbetsmarknadens förfogande, också gör det. Att människor återvänder i sjukfrånvaro är en utmaning att komma åt, med riktade insatser och tydliga avstämningspunkter. Vissa återvänder dock i sjukfrånvaro, men det är på det viset som sjukförsäkringen ska fungera. När sjukförsäkringen är till för de som behöver den, blir systemet mer hållbart och pålitligt.


Bloggar: Peter.
Media: DN, DN, SvD, SvD.