onsdag, april 25, 2012

2 miljarder och ett aldrig, aldrig som blev välkommen

Två saker sätter sig på näthinnan från Socialdemokraternas skuggbudgetträff. De vill straffa en hel ungdomsgeneration, de tar bort 16 miljarder och ger hittills tillbaka 2 av dem. Magdalena Andersson, partiets ekonomiskpolitiske talesperson välkomnar även stöd i riksdagen, från Sverigedemokraterna

Socialdemokraternas förslag är ett utbildningskontrakt. Unga ska förbinda sig att både utbilda och genomgå praktik. Man kan fundera kring hur många unga som ställer sig till att plugga igen, de som varken har lust eller ork att göra detta. Det är även svårt att urskilja effekterna av en reform som denna. Bl a IFAU konstaterar att ett kunskapslyft har en ytterst liten påverkan sysselsättningen. Möjligtvis för män.

Socialdemokraterna räknar med att dra tillbaka den halverade ungdomsarbetsgivaravgiften för unga, en reform de räknar med att få in 16 miljarder kronor för. Detta för en reform som ska kosta 2 miljarder. Kompletterat med ett utbildningskontrakt finns riktade åtgärder mot unga arbetslösa. Det är bara att välkomna detta och konstatera en sak, det finns redan. Det är den frågan vad de övriga 14 miljarderna ska gå till, för att kompensera en reform som företagarna själva vill ha kvar.
  • Nystartsjobben är en nedsättning av arbetsgivaravgiften (31,42 procent) i ett år för en ung person som varit arbetslös i sex månader.
  • För en ung person går det att bli anställd för så lite som 2 b859 kronor (Källa: Regeringen)
Jag är glad att Socialdemokraterna gillar denna inriktning, men de ska inte låtsas om att dessa satsningar inte redan finns.

Det mest iögonfallande är ändå inviten till Sverigedemokraterna. Det undgick inte att notera att Magdalena Andersson välkomnar att Sd och de övriga oppositionspartierna röstar på Socialdemokraternas budgetförslag. Det är ändå häpnadsväckande att Socialdemokraterna på mindre än två år, har gått från "aldrig någonsin, aldrig någonstans" till att säga "de är välkomna att rösta på vårt förslag".

Utspelet är förvisso inte helheten. Men det väcker ändå en hel del frågor. Socialdemokraterna och resten av oppositionen är i sig bara överens om en sak. De ska straffa en hel ungdomsgeneration med att göra det dyrare att både anställa och ha unga anställda. Av det har Socialdemokraterna idag gett tillbaka 2 av 16 miljarder till de unga. Det kompenseras med riktade insatser som i praktiken redan finns, och hon välkomnar Sverigedemokraternas stöd i frågan,
  • Vad ska de 14 övriga miljarderna användas till?
  • Hur kan 16 miljarder i ökade kostnader, samt 2 miljarder i riktade åtgärder ses som en satsning på unga?
  • I vilka fler frågor kommer Magdalena Andersson välkomna stöd från Sverigedemokraterna?
Bloggar: HBT-Sossen, Högberg, MobergPartisekreteraren, Tokmoderaten.
Media: Ab, ABCorren, Dagens Arena, DIDI, DN, DN, DN, Exp, HP, NSD, SvDSvTSVT, SydöstranVT.