söndag, april 08, 2012

Alliansen fördjupas, något annat otänkbart

Ramlar över en gemensam brännpunktare från Alliansens fyra partisekreterare. I sig säger artikeln allt och inget. Alliansen är ett framgångsrecept för de borgerliga partierna, efter tidigare perioder av regeringsinnehav kännetecknades borgerligheten av inre splittring och oenighet. Med Alliansen förskjöts fokus från dem till oppositionen. Numer står Alliansen för enighet. Det är i denna grogrund som väljarna vill se samarbetet fortsätta, men även fördjupas och utvecklas. Det går bara att konstatera att allt annat är otänkbart än att Allianssamarbetet fördjupas.

Valet 2010 satte Allianssamarbetet i ytterligare fokus i och med valresultatet. Förmågan att visa på enighet sträckte sig också till förmågan att hitta grunder för samarbete med andra, allt för att inte framstå som handfallna. Sen dess har en rad överenskommelser gjorts på område efter område. Enighet har nåtts på försvars- utrikes- och säkerhetsområdet. Gemensamma överenskommelser om migrationspolitik och översyn av F-skattereglerna har nåtts med Miljöpartiet.

Vill man genomföra sin politik måste man även ha makten att kunna göra det.

Utöver dessa överenskommelser är det förstås viktigt att fokusera kring hur samarbetet kommer att utvecklas framöver. Det är genom Alliansen som de borgerliga partierna framstår som regeringsdugliga. Allianssamarbetet är både styrkan och svagheten, med samarbetet betyder det allt, utan det riskeras trovärdigheten och risken ökar för att Sverige återgår i det socialdemokratiska maktinnehav som tidigare kännetecknade svensk inrikespolitik. Allianssamarbetet var det som satte punkt för 75 år av nästan oavbrutet regeringsinnehav.

Utifrån den undersökning känns det tämligen uppenbart att väljarna vill se ett fortsatt samarbete mellan allianspartierna, men också ett fördjupat och utvecklat samarbete. Det är också det ansvaret som ligger på Alliansens företrädare att finna de gemensamma beskeden, parallellt med vad varje enskilt parti vill fokusera på och föra ut till väljarna. Oavsett vad vissa tycker i frågan, är det bara att inse att Allianssamarbetet är grunden för att de borgerliga partierna ska ha förutsättningen att framstå som regeringsdugliga, något annat vore otänkbart för dem.

Bloggar: HelenKent, Peter.
Media: SvD.