tisdag, april 24, 2012

Är det här att krama näringslivet (S)?

Foto: Tomas Oneborg/Scanpix.
Det är än för tidigt att utvärdera reformen. Trots allt är det upplyftande att se hur responsen gällande reformer upplevs. Restaurangnäringen säger sig se positiva effekter redan i detta skede. Det är förstås glädjande att de upplever på detta viset. Det som förbryllar är den inställning som råder från dem som gör allt för att svartmåla en reform, riktat mot den bland unga mest sysselsättningsintensiva näringen. En reform som deras parti i valrörelsen 2010 ställde sig bakom.

Restaurangnäringen är inte bara en av de mest sysselsättningsintensiva näringarna bland unga, den är en av de minst lönsamma näringarna. Jag har själv nära släktingar inom restaurangnäringen. Därför har jag sett hur små marginalerna är ibland. Det stora hotet som råder, är just den kostnadschock som skulle riktas emot dem ifall den halverade ungdomsarbetsgivaravgiften togs bort, eller om restaurangmomsen fördubblades. Hur det nu skulle skapa nya jobb. Svaret har inte kommit.

Ett av argumenten som emot använda är IFAU:s utlåtande. "....Om priserna inte går ner är det svårt att se var kunderna ska komma ifrån som man ska använda den nya personalen till att serva."
När jag lyssnar till aktörer inom näringen, framstår denna kommentar som tämligen verklighetsfrånvänd. Signalen från restaurangnäringens aktörer är att de som driver verksamheten, ofta utför uppgifter som kunde ha lagts på en extra anställd. Det behöver således inte handla om att besökarantalet behöver öka. Det handlar bara om att de som driver restauranger kan få extra tid att fokusera på annat, istället för att exempel sköta hela den operativa driften, eller sköta en stängning.

Alltjämt är kommentarerna gällande restaurangnäringens upplevda situation i och med momssänkningen. Kommentarerna går i tonen:

"Idag kommer restaurangföretagarna med "nyheter" kring krogmomssänkningen och påstår att 14 500 nya platser har tillkommit på Arbetsförmedlingen tack vare denna sänkning. Jag begriper faktiskt inte riktigt hur dom räknar..." - Ola Möller
Det går att säga att det inte handlar om 14 500 nya platser, utan om totalt anmälda platser sen 1 januari. En ökning med drygt 20 procent jämfört med samma period året innan.

"...det är ett j*vla statistiktrixande som vi får se och där högerns stödtrupper i ekokammaren gör allt de kan för att skönmåla den mycket bistra verkligheten där arbetslösheten blir ett allt allvarligare samhällsproblem" - Martin Moberg

"En intresseorganisation utvärderar en reform de själva lobbat fram, en reform deras medlemmer tjänar gräs på. Vem tror att den utvärderingen skulle säga något annat än ”Tjo Flöjt”?" - Röda Berget

Priset tar ändå nedanstående:
Det är inte för inte som tankarna flyger iväg när man ser Sveriges hotell och restaurangföretagares namnbyte till Visita, Själv ser jag Don Vito Corleone och osökt börjar höra fiolerna likt Gudfadern.

La Visita är visserligen en komedi film från Italien, men just namnet och det italiensk klingande tonen bör oroa även den mest erfarna.

Visita, eller SHR tackar och bockar för restaurangmomsen och lovar att inte lägga ett häst huvud i någons säng, eller konstaterar att Fredrik Reinfeldts sänkning har givit resultat” - Leines Blogg

Det sista är bara ett exempel på den inställning som råder gällande restaurangföretagen. Den senaste tiden har det talats gott om hur Socialdemokraternas nya partiledare, Stefan Löfven ser till näringslivet. Genom att lyssna till näringslivet ska partiet forma en mer effektiv jobbpolitik. Med anledning av ovanstående, vill jag bara undra; Är det här vad som kallas ett gott förhållande till näringslivet? Är det här att krama densamma?
Bloggar: Edward, Lars, Mikael.