söndag, april 08, 2012

Arbetslöshetens metadiskussion

Anders Borg fick i den lördagsintervju som han genomförde, stå till svars för svensk politiks största utmaning, om arbetslösheten. Det var i sig ett tema om varför arbetslösheten är högre nu än 2006. Flera förklaringar finns och det är klart att dessa ska anlyseras. Det vore dock tråkigt om hela debatten kretsade kring arbetslöshetsmått. Det är konstaterat att det finns fortsatt stora utmaningar. Därför blir arbetslöshetens metadebatt i sig relevant men farlig om vi bara fokuserar på den.


Det som anförs på vissa håll är egentligen vad som får betecknas som en metadiskussion. Det är tämligen klarlagt att krisen påverkade arbetslösheten i allra högsta grad. Idag är arbetslösheten på runt 7,5 procent vilket är 1 procent högre i lågkonjunktur jämfört med högkonjunkturen 2006.
Det går att fråga sig varför fokus ligger i så hög grad kring ett mått istället för att bara konstatera att det finns fortsatta utmaningar. Att vissa vill fokusera på arbetslöshetsmått kan ju tyda på två saker, de vill belasta regeringen för högre siffror, men det tycks i det här fallet också handla om oförmågan att diskutera de egna förslagen, var de nu finns.

Vad går att konstatera utifrån detta? Både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har påpekat det faktum som inte går att komma ifårn, 200 000 fler sysselsatta, sysselsättningsgraden ökar i samtliga åldersgrupper, åldersgruppen 65-74 år har ökat markant under de senaste åren. Detta kan tolkas som att sysselsättningsgraden minskar i och med att befolkningen ökar. Men antalet fler sysselsatta har som sagt inget med befolkningsökning, kollar man till 90-talets början ökade befolkningen men sysselsättingen dök.

Givet detta kan egentligen bara Reinfeldt/Borg konstatera att arbetsmarknaden har utvecklat sig väl trots krisen, och egentligen bara fokusera vidare på de utmaningar som finns framför dem. Den höga ungdsomarbetslösheten och förmågan att etablera invandrare snabbare i arbetslivet. Frågan är förstås om det är diskussionen om begreppet som ska vara det centrala eller de utmaningar som ligger framför en.

Det är för sig inget fel att ägna sig åt en metadiskussion som hur hög arbetslösheten och sysselsättningen är nu jämfört med 2006. Men om det bara fokuseras på denna debatt går den viktiga debatten förlorad, den om hur framtidens utmaningar ska hanteras. De som bara vill anmärka på arbetslöshetsmått kommer också gå förlorande.

Bloggar: DHE, JohanKent, Ola, Peter, Roger, Uppstuds.
Media: DN, SvD.