lördag, april 28, 2012

Att bry sig mer om en metadebatt

Margareta Pålsson konstaterar det uppenbara, kommuner har olika behov och bör således bestämma själva hur de ska utforma sin barnomsorg på obekväma tider. 2011 hade 130 kommuner barnomsorg på obekväm tid, en majoritet av dem borgerligt styrda kommuner. Det arbetet bör således fortsätta, det ekonomiska stödet kan utformas bättre för att de ska gå dit där det finns behov men inte finns utrymme. Det arbetet pågår i form av en kommunenkät för att se varje kommuns enskilda behov.

Beslutet blev dock att redan bestämma behovet i kommunerna och begränsa deras manöverutrymme. Att man från vissa håll upprörs över att Pålsson opponerar sig mot ett majoritetsbeslut för att hon tycker det var fel, är ibland rätt förvånande. Men det är klart, om man som Peter bryr sig mer om att knäppa regeringen på näsan istället för att driva igenom politik som är ansvarsfull, förstår jag vilken debatt man väljer att ta.