söndag, april 01, 2012

Att hänvisa ökade inkomstskillnader till några som vill öka dem

"OECD slår fast att de svenska inkomstklyftorna har ökat. Sverige är inte längre världens mest jämlika land." Det är inte första gången som Eva Franchell beklagar sig  över hur Sverige förändras i och med den borgerliga alliansregeringen. Det är i denna veva som de ökade inkomstskillnaderna hänvisas till de som vill göra det som Franchell tycker är så förhatligt, som ökade inkomstskillnader.

Människor får mer i plånboken, det är ordning och reda i statens finanser. De svarta hålen i Försvarsmakten och i infrastruktursatsningarna är borta. Ändå är allt mycket sämre enligt vissa. Visst, inkomstskillnaderna har ökat, men skillnader är också ett begrepp på hur olika grupper inkomstförhållande till varandra har påverkats, inte den absoluta inkomsten då även ökade inkomster i alla inkomstgrupper kan leda till ökande inkomstskillnader.

Det är då intressant att Eva Franchell i sitt påvisande om ökade inkomstskillnader, hänvisar till OECD, samma organ som rekommenderar Sverige till reformer som sänkt marginalskatt, sänkt statlig inkomstskatt och att lägre lägstalöner på arbetsmarknaden. De facto reformer som ökar inkomstskillnader.