söndag, april 22, 2012

Barnkampanj och när Ab-ledare harvar vidare

Moderaternas barnkampanj kör igång på allvar i veckan. Runtom i landet är det tänkt att moderater ska ut till verksamheter som arbetar med barn för att få underlag till hur Moderaternas politik kopplat till barn kan bli bättre. Det arbetet har än bara börjat.


Arbetet med barnkampanjen är med fokus framåt. Just frågan om barn spänner över flera politiska områden, därför inte bara en kampanj, utan också en barnpolitisk grupp med fokus att jobba fram breda politiska lösningar och en samlad politik för barn.

Det är dock missnöjet från vissa håll som gör en lite luttrad. Vissa är missnöjda med att det inte görs tillräckligt just nu. Aftonbladet ledare är en sådan. Jag får signalen att alla perfekta förslag redan finns. Men de syns inte från Anders Lindbergs cyniska penna.

Påvisandet görs utifrån Rädda Barnens senaste rapport från i mars:

"När a-kassan och sjukförsäkringen skars ner och när människor kastades ut i Fas 3 och hopplöshet ökade barnfattigdomen för första gången på 10 år. Varför? Därför att dessa människor har barn. Svårare än så är inte sambandet." Det intressanta är att det återigen påvisas att sänkta ersättningar gjorde det sämre. Inte minst när höjningen av ersättningsnivåerna 2001 och 2002, ledde till att antalet inkomstfattiga i de nämnda inkomstslagen ökade.

Det är nämligen att kampanjen bara har börjat. Trots det tror vissa att alla svaren finns redan och att det bara är att köra. Jag kan förstå Anders Lindbergs inställning. Hela vänsterns intentioner syns inte minst i deras tågande på 1 maj. Med plakat och färdigskrivna budskap vet de vad som ska lösa samhällsutmaningarna.

Att ledarredaktionen på Aftonbldet framstår mer framstår som en missnöjd SSU-fraktion än några som för en konstruktiv politisk diskussion, är förstås tråkigt. Arbetet med att ta fram en breda politiska lösningar är mer än en kampanj, och att med inställningen "Hade Moderaterna menat allvar skulle naturligtvis propositionen varit fylld av förslag "  gör en bara förbryllad. Jag trodde att man kunde komma med en mer konstruktiv debatt. Vissa tror att det finns färdiga lösningar redan här och nu. Moderaterna har tagit tag i ett område där de vill bredda sig, det arbetet har bara börjat.