torsdag, april 05, 2012

Erkänna svaghet en styrka i sig

De två senaste dagarna har lett till utspel som kan tolkas som ett svaghetstecken i Alliansens agenda. Dock är detta något som egentligen är helt enligt skolboken. I takt med att Moderaterna förnyas och kraven på att Alliansen formulerar nya besked, kommer medvetenheten om att saker behöver förändras och förbättras. Det tas nu som ett svaghetstecken och att vissa reformer varit misslyckade, en grund för att de ska bort. Jag hade hoppats att vissa vore mer långsinta.

Kritiken är i många avseenden rätt underhållande. Karin Andersson, tillbaka på ledarplats på Sveriges största dagstidning torde under sin ledighet ha kommit lite mer till insikt, men inte. Det är egentligen samma harang som tidigare. Sysselsättningsgraden har gått ner, trots att Pettersson borde veta att exempelvis den sysselsättningssvaga gruppen 65-74 år har ökat, befolkningen har ökat och att ökad befolkning inte automatiskt innebär att jobben blir fler. Faktum är att sysselsättningen har ökat och det finns förklaringar bortom konjunktur och befolkningsökning. Pragmatismen syns vara långt borta i Karin Petterssons fall.

Nu är det ganska intressant att ett uttalande från Reinfeldt tas som skäl för att dra tillbaka en reform. Det är klart att reformen med sänkta arbetsgivaravgifter för unga inte har gett det genomslag som var förväntat, med tanke på det sysselsättningstapp som krisen 2008-2009 innebar. Men bara för att en reform värd 16 miljarder skulle ge 16 miljarder tillbaka om man slopade den är lite väl naivt. Främst kommuner och landsting tvingas nu ta 3 miljarder från välfärdsverksamheten för att bekosta högre anställningskostnader. Svaren på hur dessa ska kompenseras syns inte i Socialdemokraternas senaste budget. Det blir svarta hål som kommuner, landsting och det nu hårt rekryterande Försvarsmakten får finansiera ur sina egna fickor.

Tomas Tobés utspel förändrad a-kassa är också något som spelar roll i den här debatten. Socialdemokraterna har gång på gång kritiserat förändringarna i a-kassesystemet. Det främsta skälet, att många deltidsarbetande inte når upp till kraven som arbetsvillkoret i a-kassan ställer. Dock har det inte kommit något förslag om slopande av dessa regler, något som nu tar form i Tobés besked, utifrån den socialförsäkringsutredning som alla partier varit med i. Socialdemokraterna har nu en chans att svara hur de ser på förslaget, eller om de nu har ett annat svar. När en har ropat högt är det dags att också ge besked. Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande är i antågande.

Det är i dessa tider som både politik och del annat som omprövas. I en tid då inrikespolitiken går in i ett halvtidsskede kommer kraven på förändringar och förnyelse. Medvetenheten om att vissa reformer inte fått fullt genomslag, eller att saker som behöver beaktas. Att vara pragmatisk och inse svagheter är också en styra i sig. När någon medger brister, kan ingen bara säga "vad var det jag sa". Då är det också dags att tänka på de egna beskeden. Att visa på svagheter är också en styrka i sig.

Blogar: DHEKentMaria, Martin, Nemokrati, PeterPeterPeter, Roger, Tokmoderaten.
Media: ABDNExp, SvD, SvT.