tisdag, april 24, 2012

Företagarlinjen - den utvecklade arbetslinjen

Solna hamnar återigen på första plats i Svenskt Näringslivs ranking om bäst företagsklimat. Att Trosa nu är nummer två, från plats 37 på fem år får peka på ett uppsving för en kommun som borde vara en förebild, inte minst för närliggande och bottenplacerande Oxelösund. Trots allt upplever Svenkt Näringsliv ett försämrat företagsklimat. Finansiell oro och politiska faktorer spelar stor roll för företagens upplevelse av klimatet. Företagslinjen är något som bör vara det nya nu.

Vad innebär företagens upplevda försämring av företagsklimatet? Faktum är att ett uppsving behövs i synen på företagande och den betydelse som företag har på Sverige, på dess ekonomi och på jobben. Stefan Löfven säger sig vilja ha ett bättre öga till näringslivet. Som facklig ledare visste han betydelsen av ett gott förhållningssätt till företagen, allt för hans egna medlemmars bästa och för jobben.

Nu ska han ha ett gott förhållningssätt till samma aktörer, samtidigt som hans parti hotar med en skattechock mot jobb och företagande. Det sägs att Stefan Löfven vill lyssna på företagarna när Socialdemokraterna formar sin politik. Det intressanta är dock vilka företagare som har sagt att de vill ha 25 miljarder i höjda skatter. Fördubblad arbetsgivaravgift för unga, fördubblad restaurangmoms, återigen har inget svar kommit på hur det skulle skapa nya jobb. Senast imorse kom nya uppgifter om att 20 procent fler restaurangjobb hade annonserats än samma period året innan.

Trots allt upplever företagare ett sänkt företagsklimat. Att skapa bättre förutsättningar ligger trots allt inte att nationellt göra det dyrare att vara företagare. Det förmågan finns lokalt. Exempel på det går att finna i Gävleborg, sju av nio kommuner ligger under plats 200 på listan gällande bäst företagsklimat, ingen kommun kommer över plats 100 (Ockelbo som bäst plats 106). Något säger det, när flera kommuner på ett litet område uppvisar ett sånt dåligt företagsklimat (Trots allt går Hudiksvall upp 66 platser detta år). Företagsklimat har mycket att göra med hur företag bemöts lokalt och regionalt.

Det stora glappet ligger förstås i företagens förmåga att anställa. Det stora glappet ligger i flera faktorer; fortfarande stora hinder in på arbetsmarknaden, utbildningar som man inte har haft nytta av och en arbetsförmedling som inte lever upp tillräckligt till sin uppgift, att förmedla jobb. Samtidigt läggs utbildningspolitiken om i grunden. Det är en lång process som tar tid.

Tills dess finns det åtgärder som kan genomföras här och nu. Lärlingsanställningar för de som inte har orken att läsa upp betygen, men framför allt ett helt annat förhållningssätt lokalt och regionalt till företagens potential. I en agenda för hur partierna ska agera lokalt och regionalt bör fokus ligga på vad som i den enskilda kommunen ger företagen ger de bästa förutsättningarna. Nationellt bör man nog undvika det som gör det dyrare. En företagarlinje bör rimligtvis vara det nya, både nationellt som lokalt.

Media: SvD, SvD.