lördag, april 21, 2012

Förnyelsen stavas Kent Persson

Trots upptagen av kurs för att slipa mig i skrivandets konst och konfererande med Stockholmsmoderater, har det inte gått att undgå senaste dygnets händelser. Mailet om extra personalmöte borde ha gett en signal, beskedet var trots allt överraskande, men bytet är gjort och Kent Persson, min gode bloggvän i nätverket Nätmoderaterna har delvis bloggat sig till posten som partisekreterare. Det är med honom som förnyelsen ska ta nya tag.


Det finns de som tycker det är helt ok att befinna sig i opposition och driva en djupt ideologisk debatt om vilken politik och de lösningar som man tror på. Fram tills 2006 fanns ett beteende där borgerligheten bytte väljare mellan varandra men inte mellan blocken. Det socialdemokratiska maktinnehavet fortgick alltjämnt, men i och med förnyelsen av Moderaterna och bildandet av Alliansen kom också ett alternativ.

Har man inte makten kan man inte genomföra politik
Som politiskt aktiv är ju det främsta målet att just vinna val. Både att förtjäna väljarnas förtroende och få makten och möjligheten att inte bara yppa sin politiska agenda, utan också få genomföra borde vara vital för varje aktiv medlem i varje parti. Men val kan heller inte vinnas på grunden av att man helst av allt är ute efter människors röster, utan också ser människan bakom rösten. För den ska de politiska alternativen visas upp, för den ska alternativen och beskeden hur man ska kunna ta ansvar gemensamt med andra.

Alliansen misstros på grunden av enskilda partiers oförmåga att hålla sig stabilt ovanför fyraprocentsspärrar. Att Maranatasossar, överväldiga i sin eufori över sitt eget partis framgångar rent opinionsmässigt, tungotalar om borgerlighetens förfall, är rätt komiskt i sig. Det är inte på opinionssiffror som Alliansen söker väljarnas stöd, det görs genom gemensamma besked på vad de vill och en vilja av att gemensamt ta ansvar.

Socialdemokraterna vägrar, likt att prata om sina övergripande politiska förslag, de som kostar, att prata om hur de gemensamt ska ta ansvar med andra. Ett 30-procentsparti är i vissas ögon fortfarande en grund för regeringsinnehav. Väljarna ska inte låta sig luras av detta, detta torde vara hela Alliansens viktigaste uppgift vid sidan av att visa sitt alternativ, att visa att det finns ett politiskt alternativ som inte vill tala om sina faktiska förslag, och inte heller med vem de tänker ta ansvar, och göra kompromisser med.

Vad innebär Kents intåg på partisekreterarposten? Jag väntar med att döma helt till efter Kents första viktiga framträdande. Det är dock en del i min uppgift som både partiaktiv och partianställd att ge Kent och övriga i partiet de bästa förutsättningarna för att han och vi alla andra kan ägna sig åt det som är viktigast. Att möta människor, samtala och peka ut tydliga samhällsutmaningar där Moderaterna ska möta väljarna med tydliga besked om hur de vill lösa dessa.

Vad betyder Kents intåg i Moderaternas toppskikt? Från en tämligen okänd kommunpolitiker, till en politisk profil i de sociala medierna och en av mina närmaste bloggvänner, till den kanske viktigaste positionen inför valet 2014, efter partiledaren.

I sin roll som kommunpolitiker förlorade Moderaterna makten i Örebro med en röst. Omvalet blev ett fiasko och Socialdemokraterna lyckades återta makten. Signalen därifrån är att förnyelsen är viktig även lokalt. Det som är Kents styrka är förstås att kommunicera ut sin agenda. Nu ska han föra ut Moderaternas gemensamma agenda och vara den som utåt är den som ingjuter trygghet inom partiet och som på ett professionellt sätt leder arbetet mot valseger.

Det är förstås givande att en bloggvän som Kent, som jag suttit med under en rad tillfällen och diskuterat hur vi ska föra ut budskapen i alla forum, nu har det tyngsta ansvaret att också göra det. Det är genom att ta ta fajten för rätt frågor och på alla arenor där Moderaterna möter motstånd. Det är i den förnyelsen som Kent Persson ska leda arbetet framåt.

Bloggar: AndréDHE, EdvinJohan, Man of the hour, Martin, Mikael, MMKN4Y, Peter, Peter.
Media: AB, AB, DN, DN, DN, SvD, SvDSvD.