fredag, april 13, 2012

Hur stort är egentligen reformutrymmet?

Vårbudgettider och en måndag som ger svaren på hur regeringen ser på det finansiella utrymmet och vilka reformer som kommer upp på agendan. Sverige har trots det rådande läget, möjlighet till att driva igenom reformer till skillnader från andra länder. Vissa tycker sig se ett ännu större utrymme. Det blir intressant att se hur det ska gå till.

Regeringens stora mantra är det ekonomiska ansvaret. Det är även det kortet de fortsätter att spela ut i sitt utspel inför vårbudgeten på måndag. Det ekonomiska utrymmet är begränsat och reformer får prioriteras. Igår presenterades den stora satsningen på bostadsområdet. en viss del till de som vill hyra ut sin bostadsrätt, lägre fastighetsavgift, översyn av beskattningen av hyresrätter. Många tycks ha fått en del av kakan. Förslagen går i rätt riktning enligt Magdalena Andersson (S). I sig har regeringen lyckats väl med detta utspel.

Det är de andra reformerna som också är av intresse. Just fokus på att kunna sänka bolagsskatterna är en av de mest intressanta aspekterna. att denna reform drivs igenom är ett av de välkomna momenten i det begränsade utrymmet.

Oppositionen drivs fortfarande av tanken att driva reformer som driver Sverige mot ett Greklandstillstånd. Staten kan sätta upp tydliga spelregler för hur finansiella aktörer kan agera på en konkurrensutsatt marknad. Dock ska den heller inte agera på spelplanen om den också är dess domare. Att använda SBAB som ett instrument att pressa bolåneräntorna och underlätta hushållens skuldsättning är i nuläget inte det mest prioriterade.

En diskussion har uppkommit storleken på det reformutrymme som finns till förfogande. Det är lätt att få för sig att reformutrymmet i alla delar är ekonomiska, dvs i behov av finansiering. Den debatt som nu utvecklar sig är en debatt om det reformutrymme som inte kräver finansiellt utrymme, men som kan göra saker och ting lättare. Politiken måste i sig bli djärvare och mer ambitiöst att se de reformer som går att genomföra utan att det påverkar det finansiella utrymmet som är A och O i nuläget.

Dock kommer den stora diskussionen kommer handla om det finansiella reformutrymmet. Stefan Löfven säger sig se ytterligare 20 miljarder i reformutrymme. Oppositionen har i överlag anpassat sig efter det reformutrymme som Anders Borg pekar ut, men ser också förmågan att bygga på den ytterligare. Jag vill gärna se hur de ska göra detta.

Oppositionens svar: Ingen-ting.
Media: DN, DNSvD, SvD.