fredag, april 27, 2012

Kul att Löfven får upp ögonen för regeringens Scilifesatsning

Svensk forskning är i världsklass i många områden. Som litet land lägger Sverige en oerhört stor del  på forskning och utveckling. Utmaningarna för framtiden är att göra svensk forskning mer avancerad, men också satsa på de områden som verkligen är forskningsledande och som tar det enskilda forskningsfältet framåt. Stefan Löfvens inlaga om mer Life Science är ett välkommet inslag, att han inser samma behov som myntades i regeringens ScLifesatsning.

Genom samarbete mellan Uppsala, Stockholm, Karolinska Institutet och KTH, med samarbetsavtal tillsammans med både Wallenbergststiftelsen och Astra Zeneca, ett av svensk läkemedelsindustris starkaste varumärken, skapas förutsättningarna för ny avancerad forskning som kan locka till sig forskare av toppklass.

Stefan Löfvens första riktiga viljeinriktning är Life Science. Det är lovande att han ser behovet av det området. Jag hoppas att han ser gott till den satsning på SciLifeLab som görs, tack vare både inslag från Wallenberg och Astra Zeneca.

Konsekvenserna av Astra Zenecas neddragning skapade nya tankebanor. Ett resultat är det tydligare samarbetet mellan landstinget i Stockholm och Karolinska Institutet - KI. Ett samarbete som ska se på bättre behandlingar i en rad komplicerade sjukdomar.

Det finns även en insikt från Stefan Löfven om behovet av att se till den växande gruppen av vårdkrävande patienter. Ett projekt med vårdcoacher i Stockholm har visat sig minska kostnaderna med runt 57 procent. Ytterligare ett grepp att öka livskvalitet och minska belastningen inom vårdkedjan avseende de mest vårdkrävande patienterna.

Det är ändå välkommet att Stefan Löfven ser behovet av mer Life Science. Till hösten läggs en ny forsknings- och innovationsproposition. Satsningen på SciLifelab var en satsning i helt rätt riktning. Då är det välkommet att även Stefan Löfven ser behovet kring det som nu görs något åt. Det är något annat än att komma med rena floskler.

Bloggar: Roger.