måndag, april 09, 2012

M och partibidrag - There you go again

Tv4 konstaterar utifrån en aktuell bok att Moderaterna mottagit hundratusentals kronor i enskilda gåvor. Nyheten sätter ljus på debatten där Moderaterna bestämde sig för att öppet redovisa de pengar som de tar emot. Förra året donerades i snitt 300 kronor per bidragsgivare. Det är dock invändningarna från indignationsvänstern som får mig att konstatera en sak, there you go again!

Moderaterna gick med på att frivilligt redovisa sina partibidrag. Under 2011 skänktes 1,5 miljoner kronor från 4 942 bidragsgivare. Ingen gav över 20 000 kronor, den gräns som var ett krav för att redovisa vilka som gav över det beloppet. Det finns självklart invändningar om hur tydligt dessa pengar ska redovisas. Utifrån vad som har hänt tidigare år är det viktigt att Moderaterna nu står upp med sin avsikt att redovisa hur mycket och hur många som har bidragit.

- Valhemligheten spelar roll. Åke i Ljungby ska inte behöva få sitt namn skyltat för att han har skickat 200 kronor till valfritt parti.
- Personer som bidrar med över 20 000 gör det frivilligt, med invändningen att mottagaren redovisar detta.
- Under 2009-2011 mottog Moderaterna inga pengar från företag eller andra organisationer. Detta ska således vara en princip i fortsättningen.

Utifrån Moderaternas ambition om frivillighet som jag sätter min tillit till, kommer förhoppningen om att de som invänder mot Moderaternas bidragsfinansiering också kör med öppna kort om sin finansiering och hur de ställer sig till olika källor av finansiering.

- Hur går det ihop att Socialdemokraterna och SSU, under åren 2000-2010 tjänade 858 miljoner kronor på sin lotteriverksamhet samtidigt som man motverkade avregleringen av spelmarknaden? Hur är förtroendet till att finansiera sin verksamhet på att människor spelar mer?

- Under 2006-2010 bistod LO Socialdemokraterna med 77 miljoner i direkta finansiella bidrag och 24 miljoner i utbildnings och kampanjinsatser. Den omtalade kampanjen med upp och nervända alliansföreträdare kostade 9 miljoner kronor (Källa: SvD 13/8 2010 och LO:s egna uppgifter). Parallellt med detta ställer LO upp med mänskliga resurser. När tänker LO och (S) redovisa hur många mänskliga resurser som ställdes till förfogande för att kampanja för (S) istället för att arbeta för medlemmarnas intressen?

Det står helt klart att Moderaterna har ambitionen att frivilligt redovisa sina bidrag öppet i fortsättningen. Som de gjorde 2009-2011. Att Tv4 återigen slår upp nyheten om tidigare donationer är i sig ingen nyhet sig. Att indignationsvänstern återigen slår på stora trumman utan att kolla till sin egen farstu, får en att återigen konstatera, There you go again!
Media: SvD.